Aktualitātes

 • 29.12.2017 Pie mums viesojās 12.vidusskolas teātra pulciņš

  Pēdējā darba dienā pirms garajām Jaungada brīvdienām mūs apciemoja 12.vidusskolas skolnieki ar Ziemassvētku uzvedumu par piparkūkas vīriņa piedzīvojumiem. Šis apmeklējums bija abpusēji „izdevīgs”: skolniekiem bija iespēja praktizēties uzstāšanā lielas „auditorijas” priekšā, bet mūsu bērni guva milzīgu prieku un Jaungada noskaņojumu, noskatoties skolnieku priekšnesumu un ejot jautrās rotaļās kopā ar viņiem. Paldies 12.vidusskolas teātra pulciņa audzēkņiem par pozitīvām emocijām!

 • 22.12.2017 Ziemassvētki sabraukuši...

  Tā nu tas ir iekārtots ikdienas dzīvē, ka darbi, prieki, svētki ir pakārtoti viens otram. Tikko beidzām vienu posmu – rudens laiku, sākās jauns – atkal gatavošanās, nemitīga darbošanās ar radošumu, izdomu, fantāziju, savām zināšanām.

  Sākās gatavošanās Adventei ar tradicionālu piparkūku cepšanu un Rūķa apciemojumu un, visbeidzot, pats lielākais notikums – Ziemassvētku gaidīšana.

  Tuvojas Ziemassvētki. Visās mājās ienāks svētku miers, dāvināšanas prieks, bet vislabākā dāvana Ziemassvētkos ir pilna māja ar cilvēkiem, kurus Tu mīli!

  „Liesmiņas” darbinieki novēl visiem mūsu bērniem un viņu ģimenēm sirsnīgus, rosīgus, brīnumu pilnus Ziemsvētkus un Laimīgu Jauno 2018.gadu!

 • 01.12.2017 Viesis no Būvniecības tehnikuma

  Daugavpils Būvniecības tehnikuma karjeras nedēļas ietvaros, sagatavošanas grupai „Saulīte” bija iespēja aktīvi darboties un iepazīties ar celtnieka profesiju.

  Ciemos bija ieradies Būvniecības tehnikuma pasniedzējs, kurš parādīja bērniem un pārrunāja multfilmu par trim sivēntiņiem, iepazīstināja mūsu audzēkņus ar celtnieka instrumentiem, darba rīkiem, darba tērpu un pārrunāja drošības jautājumus. Noslēgumā bērniem bija iespēja iejusties celtnieku lomā, uzzīmējot savu sapņu māju un uzceļot to no koka konstruktora.

 • 21.11.2017 Latvijas dzimšanas diena

  Skaista, tīra, zaļa, mīļa, liela un bagāta – tādai pēc bērnu domām jābūt Latvijai.

  Stāstot par mūsu zemi un valsti, pats galvenais ir runāt ar bērniem saprotamā un

  vienkāršā valodā, saglabājot pozitīvas emocijas un izziņas prieku.

  Sarkanbaltsarkanas lentītes, dziesmas par Latviju, dzejoļi par Dzimteni radīja patriotisko noskaņu svētku koncertā, kurā tika nodotas uzkrātās zināšanas pārējiem bērnudārza bērniem un viesiem.

  Šogad par godu Latvijas 99. gadadienai, grupas tika aicinātas svētku priekšvakarā iedegt svecīti Latvijas kontūrā, ārpusē pie iestādes ieejas.

  Paldies, mūzikas skolotājai par bērnu sagatavošanu pasākumam un sarūpētajām jaunajām dziesmām bērniem, skolotāju kolektīvam par ikdienas darbu audzinot bērnos mīlestību pret savu zemi un vecākiem.

 • 13.11.2017 Daugavpils - mana pilsēta

  Kā jau katru gadu – novembra mēnesī dzīvojām patriotisko noskaņu gaisotnē. Patriotisms tā ir mīlestība pret savu zemi, pret valsti, kurā mēs dzīvojam. Patriotisma izjūta vispirms rodas ģimenē, jo tā bērnam ir prioritāte un paraugs. Turpinot vecāku iesākto, kopā ar vecāko un sagatavošanas grupu bērniem mēs gatavojāmies Latvijas dzimšanas dienai. Gatavošanās svētkiem sākās ar iestādes projektu „Daugavpils – mana pilsēta”. Projekta mērķis – attīstīt bērnos patriotiskās izjūtas, sistematizējot zināšanas par dzimto pilsētu.

  Divas nedēļas bērni darbojās un izzināja dažādos veidos, kas ir Daugavpils. Projekta ietvaros bērni devās dažādās ekskursijās: uz Daugavpils Novadpētniecības muzeju, uz Latgales zoodārzu, uz Māla centru, kā arī visas četras grupas apbrauca Daugavpili ar 1.maršruta tramvaju.

  Sevišķs prieks, pateicība mūsu darbiniekiem ir tad, ja bērna izglītošana notiek sadarbībā ar vecākiem. Jo tieši ģimene ir atbildīga par sava bērna audzināšanu un izglītošanu. Ģimenes tika aicinātas kopā ar bērnu apmeklēt kādu ievērojamu vietu Daugavpilī, par kuru bērns grupā ar fotogrāfiju palīdzību stāstīja saviem draugiem.

 • 10.11.2017 "Mārtiņš brauca ziemas ceļu..."

  Mārtiņi ir latviešu gadskārtu svētki. Līdzās tādiem godiem kā Lieldienas, Ziemassvētki, Jāņi, šī svinamā diena nepelnīti piemirsta, bet ne bērnudārzā. Veselu nedēļu bērnudārznieki izgatavoja maskas, mācīja Mārtiņdienas tradīcijas un ticējumus, gāja tradicionālajās rotaļās. Neiztrūkstošs, protams, bija maskotais Mārtiņdienas gājiens. Grupas „Bitīte” bērni pašgatavotās maskās apciemoja citas bērnudārza grupiņas ar rotaļīgo Mārtiņdienas svinēšanu, aicinot saimniekus kopīgās rotaļās un dejās. Atpakaļ uz grupu bērni

  devās pozitīvu emociju iespaidā.

  Taču sagatavošanas grupas „Saulīte” bērni nosvinēja Mārtiņus zālē, ievērojot visas latviešu tradīcijas ar dziesmām, dejām, gaiļu cīņām.

  Ar Mārtiņiem beidzas veļu laiks un sākas ziemas masku gājieni un mīklu minēšana garajos tumšajos vakaros. Ja ar mīklām nevedas, skolotājas velk no skapjaugšas ārā „ričuraču” vai citas labas un piemirstas spēles, arī pasaku lasīšana ir neatņemama garu vakaru sastāvdaļa.

 • 15.10.2017 Rudens svētki

  Katru gadu oktobrī, kad koki pamazām ietērpjas krāsainā rotā, atkal klāt ir rudens! Mācību gada sākums tradicionāli ir laiks, kurā izvirzīt jaunus mērķus un izaicinājumus. Arī bērniem šie pirmie rudens mēneši ir atnesuši jaunas prasmes un iemaņas, kuras protam jau likt lietā, rīkojot svētkus.

  Rudens rosināja ikvienu bērnu dziedāt, dejot, minēt mīklas, iejusties dārzeņu, augļu, sēņu, dzīvnieku lomās, piedalīties rotaļās. Rudens svētkos bērni priecājās par rudens krāsu košumu, uzzināja par bagātīgu ražu, par dzīvnieku un kukaiņu gatavošanos ziemai, izdziedot to dziesmās. Mums ir bijuši Peļu un Zaķēnu, Laumiņu un Rūķu, Bitīšu un Lapsiņu rudens svētki, kā arī nosvinējām Ozola dzimšanas dienu.

 • 29.09.2017 Miķelītis - bagāts vīrs...

  Senajā laika skaitīšanas sistēmā Miķeļi iezīmē rudens saulgriežus, kad diena un nakts ir vienāda garuma. Miķelis dainās ir saukts par labu un bagātu vīru, par maizes tēvu.

  Svētki tiek rīkoti ar mērķi padziļināt bērnu zināšanas par Miķeļdienas tradīcijām, ar tām saistītajām tautasdziesmām, rotaļām, mīklām un ticējumiem.

  Bērnudārza laukumā bērnus sagaidīja divas saimnieces, kuras palielījās par novāktu ražu un kopā ar bērniem devās uz Miķeļtirgu pirkt govi un gaili. Pasākumā ieradās arī Miķelis, kurš līdzi bija paņēmis ne tikai preces pārdošanai, bet arī jautru noskaņojumu.

  Miķeļdiena ir jau senatnē atzīmēta diena, tāpēc tai piestāv klasiskas tradīcijas, piemēram, Miķeļdienas rudens ziedu un dārzeņu kompozīcijas, kuras parasti veido bērni kopā ar ģimenēm. Kopā pavadītais laiks ir tas, ko mūsu bērni atcerēsies kā sajūtas par bērnību. Tikai mūsu ziņā ir tas, ko šajās bērna atmiņās ierakstām.

  Miķeļdienas „rozīnīte” ir gadatirgus. Sagatavošanas grupas bērni kopā ar vecākiem bija sarūpējuši „preces” – pašgatavotas rotaslietas, cepumus, pīrāgus, augļus, bet vecākās grupas bērni bija pircēju lomā, tādējādi, iegūstot pirmo iepirkšanās - pārdošanas pieredzi.

  Noslēgumā katra grupa saņēma cienastu – ķiplokmaizītes, ceptus kartupeļus un saldu tēju.

 • 27.09.2017 Eiropas sporta nedēļa

  Šī gada Eiropas Sporta nedēļa sākās 25. septembrī. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, tā ir uzskatāma par Eiropas mēroga notikumu ar aktivitātēm visā Eiropā. Dalībvalstīm bija iespēja organizēt Sporta nedēļas aktivitātes un pasākumus. Sporta nedēļas mērķis ir veicināt nodarbošanos ar sportu un fiziskām aktivitātēm, kā arī vairot izpratni par to daudzajām priekšrocībām. Nedēļa bija paredzēta ikvienam, neatkarīgi no vecuma, kvalifikācijas vai fiziskās sagatavotības līmeņa.

  Sporta nedēļa mūsu iestādē sākās ar audzēkņu un darbinieku kopīgo rīta rosmi modernos ritmos mūzikas pavadījumā. Visas nedēļas garumā grupās notika sporta svētki ārā, kur bērni sacentās skriešanas, lēkšanas, ripināšanas, mešanas prasmēs.

  Paldies visiem audzēkņiem un darbiniekiem, kuri atbalstīja un piedalījās sporta aktivitātēs.

 • 5.09.2017 Programma "Atbalsts pozitīvai uzvedībai" - APU

  APU – atbalsts pozitīvai uzvedībai – preventīva programma, kura jau tika ieviesta daudzās skolās, bet ar šo gadu tika ieviesta arī Daugavpils bērnudārzos. Mūsu dārziņā APU programma tika ieviesta 5-6 gadīgo grupās.

  Visi atceramies no skolas gadiem, ka katrā klasē vienmēr atradīsies kāds, kurš traucē stundā. Kā skolotājs tradicionāli panāk kārtību klasē?

  • Aizrāda, ja traucē

  • Liek rakstīt paskaidrojumu

  • Kliedz

  • Liek iziet no klases

  • Raksta piezīmi dienasgrāmatā

  Disciplīnas uzturēšana ir viens no aktuālākajiem jautājumiem skolā visos laikos. Bet mūsdienās šī problēma ir vēl asāka. Tāpēc radās nepieciešamība kaut ko mainīt. Visi saprot – jo labāka kārtība klasē, jo augstāki skolēnu sasniegumi.

  Šī programma balstās uz Skandināvijas, Rietumeiropas, ASV līdzīgu programmu pieredzes. APU programmas pamatideja: uzvedību var iemācīt un mainīt. . Viens no iemesliem, kāpēc bērns slikti uzvedas - pievērst sev uzmanību. Un, ja bērns neprot vai nevar pievērst sev uzmanību ar kādu talantu, ar labām atzīmēm, tad viņš to dara ar sliktu uzvedību (tad jau tiešām viņu pamanīs). Tātad ir jāpamana kaut kas labs šajā bērnā, jānovērtē, jāpaliela, jāatbalsta. Svarīgi ir pastiprināt pozitīvo pieredzi. Tad palielinās iespēja, ka bērnam gribēsies izdarīt vēl kaut ko labu, ja viņš zinās, ka to pamanīs un atbalstīs.

  Šī programma der tikai psihiski veseliem bērniem. Uz bērniem ar uzvedības traucējiem (ko nosaka tikai ārsts) šī sistēma neiedarbojas.

  APU programma balstās uz trim pamatvērtībām - drošība, cieņa un atbildība.

  Kā tad darbojas šī programma? Algoritms:

  • 1.solis -Uzvedības noteikumu izstrādāšana (kopā ar bērniem), noteikumu mācīšana, nostiprināšana, atkārtošana. Vēl viens fokuss noteikumos, pozitīvi formulēt, bez NE

  • 2. Solis – ja viss kārtībā, tad seko apbalvojuma mehānisms. Apbalvojums var būt materiālais (žetoniņš, uzlīme); sociālais (uzslava, aplausi).

  • 3.solis – ja bērns pēc vairākiem atgādinājumiem, pēc brīdinājuma, turpina uzvesties slikti, tad tiek piemērotas loģiskas sekas. Loģiskās sekas atšķiras no soda. Sodu izvēlas tikai pieaugušais un atkarīga no pieaugušā gribas, tas bērnam ir nepatīkams pārsteigums. Taču par loģiskām sekām bērni ir informēti jau iepriekš. Viņi zina, kas būs, ja viņi neievēros uzvedības noteikumus. Piemēram, dienas beigās nesaņems uzlīmīti. Tas ir ļoti nepatīkami, jo arī mamma būs sarūgtināta. Vai arī grupā būs „pārdomu krēsliņš”, uz kura 5 minūtes būs jāsēž (vai strādā individuāli viens pats pie galda). Ja bērns ir brīdināts par iespējamām sekām, tātad tā ir bērna apzinātā IZVĒLE (vai strādāt vienam pašam vai negrūstīt draugu).

  • Par ārkārtas situācijām tiks informēti arī vecāki.

  No mazotnes bērnam jāsaprot, ka viņam būs jāatbild par savu rīcību.