Aktualitātes

 • 14.02.2018 Met, met, Meteni...

  Vēl nebija paspējušas izdegt Sveču dienas sveces, kad pie durvīm jau klauvēja Metenis – ziemas pavadīšanas un pavasara sagaidīšanas svētki. Bērnudārza audzēkņi kopā ar savām skolotājām pulcējās bērnudārza pagalmā, lai ar skaņu rīkiem ieskandinātu un iedziedātu Meteņus, maskotos, jautri izdejotos un, protams, arī mērotos ar spēkiem aizrautīgās stafetēs. Pēdējos gados sniegs ap Meteņiem bija reta parādība, taču šogad laiks mūs iepriecināja ar nelielu salu un sniega kārtu, tāpēc galveno Meteņdienas darbību – vizināšanās ar ragavām – šogad varējām izbaudīt pilnā mērā. Bet pats patīkamākais brīdis bija pasākuma noslēgumā, kad Metenis bērniem meta saldas dāvaniņas, tikai tās bija jāpalūdz.

 • 20.01.2018 Sporta svētki ar vecākiem

  Katru gadu tradicionāli janvāra vidū mūsu iestādē notiek sporta svētki kopā ar vecākiem, kuros piedalās desmit bērnudārza grupas. Sporta svētku galvenais mērķis ir parādīt bērniem, ka sports ir ceļš uz veselību, izturību un skaistumu. Nav bērna, kuram nepatīk svētki. Galu galā, svētki ir jautrība, prieks un laime. Turklāt tas ir svarīgs faktors pieaugošas personības veidošanā. Organizējot svinības, ir iespēja palīdzēt bērnam paplašināt savas zināšanas par apkārtējo pasauli, attīstīt spēju sadarboties komandā un arī pabūt kopā ar saviem vecākiem.

 • 29.12.2017 Pie mums viesojās 12.vidusskolas teātra pulciņš

  Pēdējā darba dienā pirms garajām Jaungada brīvdienām mūs apciemoja 12.vidusskolas skolnieki ar Ziemassvētku uzvedumu par piparkūkas vīriņa piedzīvojumiem. Šis apmeklējums bija abpusēji „izdevīgs”: skolniekiem bija iespēja praktizēties uzstāšanā lielas „auditorijas” priekšā, bet mūsu bērni guva milzīgu prieku un Jaungada noskaņojumu, noskatoties skolnieku priekšnesumu un ejot jautrās rotaļās kopā ar viņiem. Paldies 12.vidusskolas teātra pulciņa audzēkņiem par pozitīvām emocijām!

 • 22.12.2017 Ziemassvētki sabraukuši...

  Tā nu tas ir iekārtots ikdienas dzīvē, ka darbi, prieki, svētki ir pakārtoti viens otram. Tikko beidzām vienu posmu – rudens laiku, sākās jauns – atkal gatavošanās, nemitīga darbošanās ar radošumu, izdomu, fantāziju, savām zināšanām.

  Sākās gatavošanās Adventei ar tradicionālu piparkūku cepšanu un Rūķa apciemojumu un, visbeidzot, pats lielākais notikums – Ziemassvētku gaidīšana.

  Tuvojas Ziemassvētki. Visās mājās ienāks svētku miers, dāvināšanas prieks, bet vislabākā dāvana Ziemassvētkos ir pilna māja ar cilvēkiem, kurus Tu mīli!

  „Liesmiņas” darbinieki novēl visiem mūsu bērniem un viņu ģimenēm sirsnīgus, rosīgus, brīnumu pilnus Ziemsvētkus un Laimīgu Jauno 2018.gadu!

 • 01.12.2017 Viesis no Būvniecības tehnikuma

  Daugavpils Būvniecības tehnikuma karjeras nedēļas ietvaros, sagatavošanas grupai „Saulīte” bija iespēja aktīvi darboties un iepazīties ar celtnieka profesiju.

  Ciemos bija ieradies Būvniecības tehnikuma pasniedzējs, kurš parādīja bērniem un pārrunāja multfilmu par trim sivēntiņiem, iepazīstināja mūsu audzēkņus ar celtnieka instrumentiem, darba rīkiem, darba tērpu un pārrunāja drošības jautājumus. Noslēgumā bērniem bija iespēja iejusties celtnieku lomā, uzzīmējot savu sapņu māju un uzceļot to no koka konstruktora.

 • 21.11.2017 Latvijas dzimšanas diena

  Skaista, tīra, zaļa, mīļa, liela un bagāta – tādai pēc bērnu domām jābūt Latvijai.

  Stāstot par mūsu zemi un valsti, pats galvenais ir runāt ar bērniem saprotamā un

  vienkāršā valodā, saglabājot pozitīvas emocijas un izziņas prieku.

  Sarkanbaltsarkanas lentītes, dziesmas par Latviju, dzejoļi par Dzimteni radīja patriotisko noskaņu svētku koncertā, kurā tika nodotas uzkrātās zināšanas pārējiem bērnudārza bērniem un viesiem.

  Šogad par godu Latvijas 99. gadadienai, grupas tika aicinātas svētku priekšvakarā iedegt svecīti Latvijas kontūrā, ārpusē pie iestādes ieejas.

  Paldies, mūzikas skolotājai par bērnu sagatavošanu pasākumam un sarūpētajām jaunajām dziesmām bērniem, skolotāju kolektīvam par ikdienas darbu audzinot bērnos mīlestību pret savu zemi un vecākiem.

 • 13.11.2017 Daugavpils - mana pilsēta

  Kā jau katru gadu – novembra mēnesī dzīvojām patriotisko noskaņu gaisotnē. Patriotisms tā ir mīlestība pret savu zemi, pret valsti, kurā mēs dzīvojam. Patriotisma izjūta vispirms rodas ģimenē, jo tā bērnam ir prioritāte un paraugs. Turpinot vecāku iesākto, kopā ar vecāko un sagatavošanas grupu bērniem mēs gatavojāmies Latvijas dzimšanas dienai. Gatavošanās svētkiem sākās ar iestādes projektu „Daugavpils – mana pilsēta”. Projekta mērķis – attīstīt bērnos patriotiskās izjūtas, sistematizējot zināšanas par dzimto pilsētu.

  Divas nedēļas bērni darbojās un izzināja dažādos veidos, kas ir Daugavpils. Projekta ietvaros bērni devās dažādās ekskursijās: uz Daugavpils Novadpētniecības muzeju, uz Latgales zoodārzu, uz Māla centru, kā arī visas četras grupas apbrauca Daugavpili ar 1.maršruta tramvaju.

  Sevišķs prieks, pateicība mūsu darbiniekiem ir tad, ja bērna izglītošana notiek sadarbībā ar vecākiem. Jo tieši ģimene ir atbildīga par sava bērna audzināšanu un izglītošanu. Ģimenes tika aicinātas kopā ar bērnu apmeklēt kādu ievērojamu vietu Daugavpilī, par kuru bērns grupā ar fotogrāfiju palīdzību stāstīja saviem draugiem.

 • 10.11.2017 "Mārtiņš brauca ziemas ceļu..."

  Mārtiņi ir latviešu gadskārtu svētki. Līdzās tādiem godiem kā Lieldienas, Ziemassvētki, Jāņi, šī svinamā diena nepelnīti piemirsta, bet ne bērnudārzā. Veselu nedēļu bērnudārznieki izgatavoja maskas, mācīja Mārtiņdienas tradīcijas un ticējumus, gāja tradicionālajās rotaļās. Neiztrūkstošs, protams, bija maskotais Mārtiņdienas gājiens. Grupas „Bitīte” bērni pašgatavotās maskās apciemoja citas bērnudārza grupiņas ar rotaļīgo Mārtiņdienas svinēšanu, aicinot saimniekus kopīgās rotaļās un dejās. Atpakaļ uz grupu bērni

  devās pozitīvu emociju iespaidā.

  Taču sagatavošanas grupas „Saulīte” bērni nosvinēja Mārtiņus zālē, ievērojot visas latviešu tradīcijas ar dziesmām, dejām, gaiļu cīņām.

  Ar Mārtiņiem beidzas veļu laiks un sākas ziemas masku gājieni un mīklu minēšana garajos tumšajos vakaros. Ja ar mīklām nevedas, skolotājas velk no skapjaugšas ārā „ričuraču” vai citas labas un piemirstas spēles, arī pasaku lasīšana ir neatņemama garu vakaru sastāvdaļa.

 • 15.10.2017 Rudens svētki

  Katru gadu oktobrī, kad koki pamazām ietērpjas krāsainā rotā, atkal klāt ir rudens! Mācību gada sākums tradicionāli ir laiks, kurā izvirzīt jaunus mērķus un izaicinājumus. Arī bērniem šie pirmie rudens mēneši ir atnesuši jaunas prasmes un iemaņas, kuras protam jau likt lietā, rīkojot svētkus.

  Rudens rosināja ikvienu bērnu dziedāt, dejot, minēt mīklas, iejusties dārzeņu, augļu, sēņu, dzīvnieku lomās, piedalīties rotaļās. Rudens svētkos bērni priecājās par rudens krāsu košumu, uzzināja par bagātīgu ražu, par dzīvnieku un kukaiņu gatavošanos ziemai, izdziedot to dziesmās. Mums ir bijuši Peļu un Zaķēnu, Laumiņu un Rūķu, Bitīšu un Lapsiņu rudens svētki, kā arī nosvinējām Ozola dzimšanas dienu.

 • 29.09.2017 Miķelītis - bagāts vīrs...

  Senajā laika skaitīšanas sistēmā Miķeļi iezīmē rudens saulgriežus, kad diena un nakts ir vienāda garuma. Miķelis dainās ir saukts par labu un bagātu vīru, par maizes tēvu.

  Svētki tiek rīkoti ar mērķi padziļināt bērnu zināšanas par Miķeļdienas tradīcijām, ar tām saistītajām tautasdziesmām, rotaļām, mīklām un ticējumiem.

  Bērnudārza laukumā bērnus sagaidīja divas saimnieces, kuras palielījās par novāktu ražu un kopā ar bērniem devās uz Miķeļtirgu pirkt govi un gaili. Pasākumā ieradās arī Miķelis, kurš līdzi bija paņēmis ne tikai preces pārdošanai, bet arī jautru noskaņojumu.

  Miķeļdiena ir jau senatnē atzīmēta diena, tāpēc tai piestāv klasiskas tradīcijas, piemēram, Miķeļdienas rudens ziedu un dārzeņu kompozīcijas, kuras parasti veido bērni kopā ar ģimenēm. Kopā pavadītais laiks ir tas, ko mūsu bērni atcerēsies kā sajūtas par bērnību. Tikai mūsu ziņā ir tas, ko šajās bērna atmiņās ierakstām.

  Miķeļdienas „rozīnīte” ir gadatirgus. Sagatavošanas grupas bērni kopā ar vecākiem bija sarūpējuši „preces” – pašgatavotas rotaslietas, cepumus, pīrāgus, augļus, bet vecākās grupas bērni bija pircēju lomā, tādējādi, iegūstot pirmo iepirkšanās - pārdošanas pieredzi.

  Noslēgumā katra grupa saņēma cienastu – ķiplokmaizītes, ceptus kartupeļus un saldu tēju.