02.05.2019 Māmiņu diena

      Ziedošais maijs sākās ar skaistiem un gaidītiem svētkiem – Māmiņas dienu.

Bērnudārzā valdīja īpašs noskaņojums, jo bērni gatavojās un gaidīja ciemos māmiņas. Ko tik bērni nedarīja, lai iepriecinātu savas mīļās māmiņas; zīmēja portretus, izgatavoja dāvanas, mācīja dzejoļus, dziesmas un deju soļus. Bet, pats galvenais – iestudēja ludziņas: grupa „Bitīte” –  par Sprīdīti, grupa „Zaķītis” – par Kaķenītes namiņu u.c. Nav svarīgi, kāds ir sižets, jo katra luga māca bērnus būt godīgiem, draudzīgiem, izpalīdzīgiem.

     Lai sagatavotu interesantus un atraktīvus priekšnesumus, lielu darbu ieguldījušas mūzikas skolotāja Gaļina un grupu skolotājas.  Klātesošie varēja vērot bērnu izaugsmi – mazo bērnu draiskulības un jau lielāko bērnu spējas, patstāvību, attīstību, atraktivitāti un drosmi demonstrēt priekšnesumus.