02.11.2020 Latvijas Sporta veselības nedēļa Move Week

    Veselības nedēļa jeb MOVE WEEK ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.

     Šogad mēs pirmo reizi piedalījāmies Latvijas Sporta veselības nedēļā. Katru dienu no 26.oktobra līdz 30.oktobrim bija ieplānotas sporta aktivitātes. Pirmdien bērnudārza pagalmā norisinājās kopīgā rīta rosme mūzikas pavadījumā. Otrdien visām grupām pastaigas laikā bija ieplānotas kustību rotaļas. Trešdien visas rotaļas un kustību aktivitātes bija saistītas ar bumbām. Ceturtdien „Garajā skrējienā” piedalījās vecāko un sagatavošanas grupu bērni, skolotājas un auklītes. „Maratons” apkārt bērnudārza teritorijai gan uzmundrināja pieaugušos, taču bērni bija gatavi skriet vēl kādus 3-4 apļus. Piektdien „Orientēšanās dienā” sagatavošanas grupu komandas pēc bērnudārza shematiskām kartēm ar norādījumiem meklēja objektus, kuros risināja dažādus āķīgus uzdevumus. Katrā objektā iegūstot pareizo atbildi, bērni saņēma burtu. Finišā no savāktiem burtiem komandām bija jāsaliek vārds „Sports”.

    Prieks par paveikto un galvenais, ka bērni  smaidīgi un gandarīti par svaigā gaisā pavadītajām, priecīgajām, sportiskajām dienām!