06.11.2018 Mārtiņi

     10.novembrī senos laikos svinēja Mārtiņus. Mēdza teikt, ka Mārtiņdienā visi rudens darbi ir beigušies un ziemai vārti vaļā. Gatavojoties Mārtiņiem, grupās valdīja liela rosība: līmēja, zīmēja „Mārtiņgailīšus”, rotāja grupas, mācījās tautas dziesmas, dziesmas, rotaļas, dejas. 

     Mārtiņi ir pirmie svētki, kad gāja ķekatās. Novembra sākumā ķekatnieku skaļi trokšņi tika dzirdēti arī mūsu dārziņā. Vecākās grupas „Zīļuks” bērni priecīgi, saģērbušies dažādās maskās: gaiļu, vistu, zaķu u.c., mūzikas instrumentus skandinot, grabinot, pēc iespējas sataisot lielāku troksni, ieradās zālē, lai saimniece sadzirdētu, ka ir ieradušies „ budēlīši”. Visi priecājās, ejot jautrās rotaļās, dejojot, dziedot, skandinot tautas dziesmas, minot mīklas.

      Kā pārsteigums bērniem – ciemos ieradās pats Mārtiņš ar zirgu.

Galvenā balva bērniem - garšīgs cienasts, taču pasākuma organizētājiem - prieks bērnu acīs un sirsniņās.