09.11.2020 Ekoskolas jaunumi. Rīcības nedēļa

     Iesaistoties septembra Lielajā Rudens talkā Gubiščes parkā, bērnus šausmināja cilvēku attieksme pret dabu. Bērni bija sašutuši par to, ka pieaugušie met atkritumus ūdenī, zālē, parkā, kaut gan apkārt ir daudz uzstādītu atkritumu tvertņu.

     Tāpēc Rīcības nedēļas ietvaros no 2. līdz 8.novembrim grupās tapa lieli plakāti ar aicinājumu negružot un pēc sevis dabā sakopt. Bērni ezera krastā uzstādīja plakātus. 

    Pirmsskolas izglītības iestādes „Liesmiņa” kolektīvs un audzēkņi cer, ka apkārtējie iedzīvotāji atsauksies aicinājumam, un šī skaistā vieta pie Gubiščes ezera paliks tīra un sakopta.

    Ekskursijas laikā bērniem paveicās ieraudzīt arī vairākus putnus, ezera iedzīvotājus. Bērni nofotografēja pīles, gulbi, gārni. Atnākot uz grupu sākās pētnieciskais darbs: informācijas meklēšana enciklopēdijā, mācību filmu noskatīšanās, kolāžas par putniem izgatavošana.