10.05.2017 Deju ritmikas koncerts "Dejotprieks!"

      Bērnam papildus nodarbības saprātīgā daudzumā ir ļoti vēlamas. Tās ceļ bērna pašapziņu, palīdz apgūt socializācijas prasmes, attīsta spējas plānot savu laiku, bet galvenais attīsta bērna īpašās spējas un talantus. Mūsu bērnudārzā savu dejotprasmi bērni var attīstīt valsts apmaksātājā pulciņā “Deju ritmika”, kuru vada skolotāja Gaļina.

      Dejojot bērns mācās strādāt komandā. Deju nodarbības attīsta muzikalitāti, ritma sajūtu, kustības koordināciju un spēju pārvaldīt savu ķermeni. Deja disciplinē un priecē. Deja ir vesels piedzīvojums, kam seko gandarījums par katru iemācīto deju soli un visbeidzot par skatītāju aplausiem. 

      Jau otro gadu mēs aicinām vecvecākus uz atskaites koncertu “Dejotprieks!”. Vecmammas un vectēvi ir vispateicīgākie skatītāji un atbalstītāji. Ļoti patīkami, ka spējām iepriecināt vecvecākus. Arī bērni bija ļoti gandarīti par skaļiem aplausiem un kliedzieniem “Bravo!”