10.09.2020 E-twinning projekts grupā "Zaķītis"

Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas grupas “Zaķītis” skolotāja Anna Baltrūne 2020.gada pavasarī īstenoja e-twinning projektu "Learn, Play and Teach Make Your Mind Rich/ Öğren Öğret Oyna Keşfet". Projektā piedalījās 10 pedagogi no 5 dalībvalstīm: Polija, Azerbadžāna, Turcija, Latvija, Spānija.

    Ir labi zināms fakts, ka prāta spēles nostiprina uzmanību un uzlabo radošo domāšanu un pozitīvo attieksmi. Balstoties uz šo ideju, projekts "Learn, Play and Teach Make Your Mind Rich/ Öğren Öğret Oyna Keşfet" tika izstrādāts, lai palīdzētu bērniem apgūt prāta spēles, atbalstīt viņu panākumus, uzlabot prasmes reālajā dzīvē un problēmu risināšanā, kā arī pārvērtēt izlietoto materiālu izmantošanu, veidojot spēles. Projekta ietvaros bērni arī piedalījās intelektuālo spēļu izgatavošanā: zīmēja, līmēja, izgrieza, kā rezultātā tapa virtuālās puzzles, memori, tangrāms, mangala, sudoku un citas spēles. Apgūstot pašiem spēles, kuru izgatavošanā bija piedalījušies, bērni iemācīja spēlēt arī savus vecākus, lai uzlabotu kopīgi pavadītā laika kvalitāti. 

    Projekts ilga  no februāra līdz jūnijam. Katram dalībniekam bija jāuzņemas sava funkcija projektā, lai tas tiktu maksimāli kvalitatīvi paveikts. Apgrūtinājumu radīja negaidīta attālinātā mācīšanās, bet kopīgi sadarbojoties ar vecākiem un bērniem, projekts tika veiksmīgi paveikts. Tāpēc skolotāja Anna Baltrūne ieguva atzinumu visaugstākajā Eiropas līmenī. Projekts tika izrādīts īpašā Eiropas portāla vietā www.etwinning.net. Eiropas kvalitātes sertifikātu saņēma Anna Baltrūne, Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestāde, kā arī grupas “Zaķītis” audzēkņi saņēma pateicības rakstus par aktīvu dalību projektā.

    Lepojamies ar Annu Baltrūni un viņas audzēkņiem par šo unikālo sasniegumu.

https://www.youtube.com/watch?v=8CwmaYq_u8Y&feature=emb_logo

https://learningapps.org/watch?v=p1x769ox520

https://www.thinglink.com/scene/1292497418478157825