10.10.2019 Mēs esam Ekoskolu programmas dalībnieki!

     Šogad mūsu pirmsskolas izglītības iestāde iesaistījās Ekoskolu programmā.

Šī programma ir viens no populārākajiem ekoloģiskās izglītības modeļiem pasaulē. Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 51 000 skolu 59 pasaules valstīs.

Programma  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar mācību saturu, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties. Tā ir programma, kuras īstenošanā tiek iesaistīta sabiedrība. 

    Programma piedāvā izpētīt vairākas tēmas: atkritumi, ūdens, transports, enerģija, mežs, pārtika, veselīgs dzīvesveids, bioloģiskā daudzveidība. Katru gadu padziļināti jāizpēta viena tēma. Šogad mēs izvēlējāmies tēmu – ATKRITUMI. Vairāki pasākumi būs saistīti tieši ar šo tēmu, daži no tiem jau ir notikuši: lielā rudens talka Stropu mežā un Gubiščes parkā, kastes izgatavošana papīra atkritumiem, piedalīšanās radošo darbu konkursos „Uzliec pauzi plastmasai” un „Mans zaļais Ziemassvētku iesaiņojums”.