10.11.2019 Mārtiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi

      Novembrī, kad visi zemes darbi padarīti, iesākas ķekatu laiks. Pirmsskolnieki gatavojas Mārtiņdienai. Šajā dienā Mārtiņa bērni izgatavo maskas un Mārtiņgailīšus, gatavo ēdienus un tad iet ķekatās pie kaimiņbērniem, kur kopā min mīklas, dzied dziesmas un iet rotaļās.

     Viens no pirmsskolas uzdevumiem ir iepazīstināt audzēkņus ar latviešu folkloru gan ikdienā, gan svētkos, apgūstot latviešu tautas tradīcijas.

     Tāpēc grupa „Bitīte” svinēja Mārtiņus zālē kopā ar vecākiem.  Saģērbušies dažādās maskās: gaiļu, lāču, čigāniešu, zaķu u.c., mūzikas instrumentus skandinot, grabinot, lai saimniece sadzirdētu, ka ir ieradušies „budēlīši”, iegāja zālē. Visi priecājās, ejot jautrās rotaļās, dejojot, dziedot, skandinot tautas dziesmas, lai nākamais gads būtu auglīgs un nestu labklājību, pārpilnību un veselību. Kā pārsteigums bērniem – ciemos ieradās: skaistais Gailis, jautrā Čigāniete un pats Mārtiņš ar savu kumeļu.

     Mārtiņdienas tradīcijām ir sensena vēsture. Šī diena iezīmē rudens izskaņu - laiku, kad vārti uz ziemu jau vaļā.