15.02.2019 Vizi, vizi, Metenīti

     Meteņu dienai jautrs un jestrs raksturs. Visi ļaudis, arī mēs, Liesmiņas bērni un pieaugušie, gaidījām Meteni, jo ziema iet uz beigām, un tuvojas pavasaris.

     Tradicionālās Meteņdienas tradīcijas apvienojām ar sporta aktivitātēm un jautrām atrakcijām. Pēc dejām, dziesmām un rotaļām, katra grupa devās ceļojumā, sekodama norādījumiem ceļojuma shēmā un bultām.

      Pēc latviešu tautas tradīcijām Meteņos pēdējo reizi gājuši masku gājienos. Tāpēc katrā pieturvietā ar bērniem darbojās personāži: Lapsa, Kaza, Lācis, Vilks un Ragana.

Neskatoties uz to, ka gaisā virmoja īsti pavasarīgs laiks, un lietus bija nodzinis sniegu, tomēr tradicionālā vizināšanās ar ragavām neizpalika, jo atradām pēdējo ar sniegu noklātu vietu – kalnu.

     Šogad mēs bijām uzaicinājuši uz Meteņdienas svinībām kaimiņdārziņa „Zīļuks” bērnus. Mums paveicās, jo pēc Meteņu tradīcijām ciemiņi, kuri atnākuši šajā dienā, nes šai mājai laimi.

     Bet pats patīkamākais brīdis bija pasākuma noslēgumā, kad Metenis bērniem meta saldas dāvaniņas, tikai tās bija jāpalūdz.