17.01.2020 Ģimeņu Sporta un izklaides pasākums

      Sporta svētki ar vecākiem ir kļuvuši par mūsu bērnudārza tradīciju.

Ar sporta svētku palīdzību ir iespējams sekmīgāk realizēt izvirzītos mērķus: popularizēt sportu, kā veselību stiprinošu, relaksējošu un emocionālu nodarbi un veicināt veselīgu dzīvesveidu.

      Katrā pasākumā bija vērojams neizmērojams bērnu prieks un fizisko aktivitāšu daudzveidība. Stafetes un kustību rotaļas mijās ar jautriem deju ritmiem. Prieks par izdomas bagātiem pedagogiem, kuri, liekot lietā radošu domu, spēja īstenot iecerēto un sagādāt gandarījumu sev un citiem. Lai bērni apgūtu kustības un būtu aktīvi, nav vajadzīgs dārgs un moderns sporta inventārs, to var aizstāt ar dabas materiāliem un sadzīves priekšmetiem, kā tas notika grupā „Bitīte”, kur bērni sacentās mājas darbos – istabas kārtošanā, zupas vārīšanā, veļas mazgāšanā.

       Šādi jautri pasākumi sekmē bērnu saikni ar sportu, veicina sporta iemaņu un bērnu fizisko attīstību pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī palīdz organizēt bērnus aktīvai atpūtai.