17.11.2018 Latvijas valsts proklamēšanas diena

       Latvijas dzimšanas dienas svinībām mācību gada darba plānā šogad tika atvēlēts vesels mēnesis. Bērni padziļināti pētīja un iepazina Latvijas dabu, novadus un pilsētas, valsts simboliku un rakstus

     Šogad par godu mūsu valsts simtgadei svētku priekšvakarā aicinājām visus bērnus bērnudārza pagalmā iedegt svecīti, un visiem kopā izveidot Latvijas kontūru.

      Svinīgajā pasākumā bērni droši skandināja dzejoļus, skanīgi dziedāja un jautri dejoja, iepriecinot sevi un koncerta dalībniekus.

      Paldies skolotājai Gaļinai par sarūpētajām jaunām sirsnīgām dziesmām un bērnudārza kolektīvam par ikdienas darbu audzinot bērnos mīlestību pret savu Dzimteni.