18.10.2018 Ceriņu bibliotēka

Arī šogad turpinās mūsu sadarbība ar Ceriņu bibliotēku. Bibliotekāres Jeļena un Tatjana oktobrī uzaicināja vecākās un sagatavošanas grupas uz lasīšanas stundu. Visu oktobri notika tematiskās nodarbības, kurās bibliotekāres iepazīstināja bērnus ar nepazīstamo ārzemju autoru pasakām. Kā parasti, bibliotekāres ar dažādām spēlēm, rotaļām un citām aktivitātēm spēja ieinteresēt bērnus.