20.05.2017 UNESKO Starptautiskā diena “Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”

     Ik gadu 21. maijā UNESCO atzīmē starptautisko dienu „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”, aicinot sabiedrību apzināties un novērtēt kultūras daudzveidības nozīmi.

     Daugavpils 20.bērnudārzā tika rīkots pasākums bērniem, lai iepazīstinātu viņus ar Daugavpils tautību daudzveidību, kultūru tradīcijām un izkoptu toleranta, izglītota cilvēka audzināšanu. Uz šo pasākumu tika aicināta mūsu bērnudārza sagatavošanas grupa “Zaķītis”, kā latviešu tautas pārstāvi. Mūsu bērni uzstājās ar latviešu tautas dziesmu, deju un rotaļu. Šajā pasākumā  bērniem bija iespēja iepazīties ar latviešu, ukraiņu, krievu, poļu tautību kultūrām, tradīcijām, tērpiem, amatniecību. Tika uzaicināti arī ukraiņu biedrības “Mrija”, poļu skolas un 27.bērnudārza pārstāvji.Visiem pasākuma dalībniekiem tika izdalītas krāsainas plaukstiņas, atbilstoši cilvēka tautībai. Cik daudz tautību pārstāvju dzīvo mūsu pilsētā! Bet tas neliedz mums visiem dziedāt, rotaļāties, draudzēties un cienīt viens otru.