22.01.2021 Ekoskolas jaunumi. Ūdens mēnesis

Ņemot vērā, ka šī gada Ekoskolas tēma ir „Ūdens”, visu janvāri mēs veltījām ūdenim, sniegam, ledum.

     Bērni mēneša laikā iepazinās ar ūdens  īpašībām, veica dažādus eksperimentus. Skolotājas pārrunāja ar bērniem drošības un uzvedības noteikumus pie ūdenstilpnēm un uz ledus. Bērni zīmēja ūdens riņķojumu dabā un veidoja maketus. Daudz tika runāts par ūdens nozīmi cilvēka, augu un dzīvnieku dzīvē. Bērni mērīja, cik ūdens tika izlietots roku mazgāšanai un zobu tīrīšanai, stāstīja, kā varētu ietaupīt ūdeni dārziņā un mājās. 

    Ūdens mēneša ietvaros bērni daudz ko uzzināja arī par sniegu: kāpēc tas vajadzīgs dabas objektiem, kāpēc sniega kupenā ir siltāk nekā ārā. Bērni veidoja sniega skulptūras, izgatavoja krāsainas ledus figūriņas, piedalījās Sniega svētkos.