26.04.2021 Ekoskolas jaunumi. Pavasara darbi.

 Aprīļa beigās mēs pievienojāmies pilsētas Lielajai pavasara talkai. Lai gan gan laiks mūs nelutināja ar siltumu, nosalt bērniem un pieaugušajiem nebija laika. Mazie izgāja ārā, lai sakoptu un labiekārtotu bērnudārza teritoriju. Taču vecākās un sagatavošanas grupas devās uz Gubiščes parku un pie Porohovkas dīķa. Talkas beigās visas grupas no vecām lapām un zāles izveidoja saulīti.

     Paralēli grupās notiek pavasara puķu sēšana un stādīšana. Katrs bērns izaudzēja savu samteni, lai mēs visu vasaru varētu baudīt krāšņu ziedēšanu bērnudārza teritorijā.

     Sagatavošanas grupa „Bitīte” atvadoties no bērnudārza par piemiņu iestādīja dārzā melleņu, upeņu, jāņogu un lazdas krūmus.

      Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi uzsver, ka bērniem patīk strādāt, viņiem tikai vajag motivāciju un praktisku piemēru, kā to pareizi darīt.

     Par bērnu centību liecina prieks un gandarījums. Kad kārtīgi pastrādāts, ir nopelnītaarī kādā rotaļa un silta tēja grupā.