27.09.2017 Eiropas sporta nedēļa

      Šī gada Eiropas Sporta nedēļa sākās 25. septembrī. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, tā ir uzskatāma par Eiropas mēroga notikumu ar aktivitātēm visā Eiropā. Dalībvalstīm bija iespēja organizēt Sporta nedēļas aktivitātes un pasākumus. Sporta nedēļas mērķis ir veicināt nodarbošanos ar sportu un fiziskām aktivitātēm, kā arī vairot izpratni par to daudzajām priekšrocībām. Nedēļa bija paredzēta ikvienam, neatkarīgi no vecuma, kvalifikācijas vai fiziskās sagatavotības līmeņa. 

    Sporta nedēļa mūsu iestādē sākās ar audzēkņu un darbinieku kopīgo rīta rosmi modernos ritmos mūzikas pavadījumā. Visas nedēļas garumā grupās notika sporta svētki ārā, kur bērni sacentās skriešanas, lēkšanas, ripināšanas, mešanas prasmēs.

      Paldies visiem audzēkņiem un darbiniekiem, kuri atbalstīja un piedalījās sporta aktivitātēs.