28.12.2018 Labdarības akcija "Pasaulē ir mīlestība"

     Decembrī tradicionāli mūsu pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki piedalījās Sarkanā krusta organizētajā labdarības akcijā „Pasaulē ir mīlestība”. Pirmo reizi pedagogi rosināja piedalīties akcijā arī bērnus un viņu vecākus. Šogad šīs labdarības akcijas ietvaros tika atbalstītas ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Mūsu bērnudārza audzēkņiem tika stāstīts, ko nozīmē cilvēks ar īpašām vajadzībām. Bērni ar mīlestību izgatavoja apsveikuma kartiņas slimiem bērniem un ziedoja spēles, grāmatas, zīmēšanas piederumus, saldumus, zeķītes un cimdiņus.