29.09.2017 Miķelītis - bagāts vīrs...

       Senajā laika skaitīšanas sistēmā Miķeļi iezīmē rudens saulgriežus, kad diena un nakts ir vienāda garuma. Miķelis dainās ir saukts par labu un bagātu vīru, par maizes tēvu.

       Svētki tiek rīkoti ar mērķi padziļināt bērnu zināšanas par Miķeļdienas tradīcijām, ar tām saistītajām tautasdziesmām, rotaļām, mīklām un ticējumiem.

      Bērnudārza laukumā bērnus sagaidīja divas saimnieces, kuras palielījās par novāktu ražu un kopā ar bērniem devās uz Miķeļtirgu pirkt govi un gaili. Pasākumā ieradās arī Miķelis, kurš līdzi bija paņēmis ne tikai preces pārdošanai, bet arī jautru noskaņojumu.

     Miķeļdiena ir jau senatnē atzīmēta diena, tāpēc tai piestāv klasiskas tradīcijas, piemēram, Miķeļdienas rudens ziedu un dārzeņu kompozīcijas, kuras parasti veido bērni kopā ar ģimenēm. Kopā pavadītais laiks ir tas, ko mūsu bērni atcerēsies kā sajūtas par  bērnību. Tikai mūsu ziņā ir tas, ko šajās bērna atmiņās ierakstām.  

     Miķeļdienas „rozīnīte” ir gadatirgus. Sagatavošanas grupas bērni kopā ar vecākiem bija sarūpējuši „preces” – pašgatavotas rotaslietas, cepumus, pīrāgus, augļus, bet vecākās grupas bērni bija pircēju lomā, tādējādi, iegūstot pirmo iepirkšanās - pārdošanas pieredzi.

    Noslēgumā katra grupa saņēma cienastu – ķiplokmaizītes, ceptus kartupeļus un saldu tēju.