29.10.2019 Lielā Rudens talka

      Pieteikšanās Ekoskolu programmā nozīmēja būt gataviem iesaistīt pirmsskolniekus (atbilstoši spējām), viņu vecākus un darbiniekus programmas īstenošanas plānošanā, darbā un novērtēšanā.

     Ekoskolas uzdevums ir katrā no tēmām meklēt iespējas praktiski risināt problēmas.

      Oktobra beigās vecākajās un sagatavošanas grupās tika rīkotas Rudens talkas Stropu mežā un Gubiščes parkā. Tas bija liels izaicinājums skolotājām, jo līdz šim ārpus dārziņa teritorijas netika koptas. 

    Gan mežā, gan parkā skolotājas izdomāja vairākas aktivitātes ar kokiem, ar lapām, ar sūnām un citām meža veltēm. Bērni pētīja ar lupām koka mizu, mērīja stumbrus,  nosauca attēlos redzētos un meklēja īstos kokus, salasīja meža veltes. Taču mežā un parkā vēja nestas čipsu pakas, izmētātas pudeles un skārda bundžas radīja sliktu iespaidu. Un tad noderēja iepriekš iegūtās zināšanas par atkritumu veidiem, par to šķirošanu, par atkritumu ietekmi uz nedzīvo dabu un cilvēka veselību, augu, dzīvnieku valsti. Iepriekš sarūpētajos maisos ar uzrakstiem „Papīrs”, „Plastmasa”, „Stikls”, „Metāls” bērni lika atrastos atkritumus. Pilnus maisus aiznesa līdz konteineriem, kur savām acīm pārliecinājās, ka konteineri ir dažādi, katrs ar savu saturu, uzrakstiem un simboliem.

    Iesaistot teritorijas sakopšanā pirmsskolēnus, tiek veicināta viņu atbildība un lepnums par paveikto. Mēs rosinām vēlmi rīkoties un līdzdarboties, lai ilgtermiņā panāktu pārmaiņas vidē un sabiedrībā.