5.09.2017 Programma "Atbalsts pozitīvai uzvedībai" - APU

       APU – atbalsts pozitīvai uzvedībai – preventīva programma, kura jau tika ieviesta daudzās skolās, bet ar šo gadu tika ieviesta arī Daugavpils bērnudārzos. Mūsu dārziņā APU programma tika ieviesta 5-6 gadīgo grupās.

      Visi atceramies no skolas gadiem, ka katrā klasē vienmēr atradīsies kāds, kurš traucē stundā. Kā skolotājs tradicionāli panāk kārtību klasē?

Aizrāda, ja traucē

Liek rakstīt paskaidrojumu

Kliedz

Liek iziet no klases

Raksta piezīmi dienasgrāmatā

      Disciplīnas uzturēšana ir viens no aktuālākajiem jautājumiem skolā visos laikos. Bet mūsdienās šī problēma ir vēl asāka. Tāpēc radās nepieciešamība kaut ko mainīt. Visi saprot – jo labāka kārtība klasē, jo augstāki skolēnu sasniegumi. 

      Šī programma balstās uz Skandināvijas, Rietumeiropas, ASV līdzīgu programmu pieredzes. APU programmas pamatideja: uzvedību var iemācīt un mainīt. . Viens no iemesliem, kāpēc bērns slikti uzvedas - pievērst sev uzmanību. Un, ja bērns neprot vai nevar pievērst sev uzmanību ar kādu talantu, ar labām atzīmēm, tad viņš to dara ar sliktu uzvedību (tad jau tiešām viņu pamanīs). Tātad ir jāpamana kaut kas labs šajā bērnā, jānovērtē, jāpaliela, jāatbalsta. Svarīgi ir pastiprināt pozitīvo pieredzi. Tad palielinās iespēja, ka bērnam gribēsies izdarīt vēl kaut ko labu, ja viņš zinās, ka to pamanīs un atbalstīs. 

      Šī programma der tikai psihiski veseliem bērniem. Uz bērniem ar uzvedības traucējiem (ko nosaka tikai ārsts) šī sistēma neiedarbojas. 

 APU programma balstās uz trim pamatvērtībām - drošība, cieņa un atbildība.

Kā tad darbojas šī programma? Algoritms:

1.solis -Uzvedības noteikumu izstrādāšana (kopā ar bērniem), noteikumu mācīšana, nostiprināšana, atkārtošana. Vēl viens fokuss noteikumos, pozitīvi formulēt, bez NE

2. Solis – ja viss kārtībā, tad seko apbalvojuma mehānisms. Apbalvojums var būt materiālais (žetoniņš, uzlīme); sociālais (uzslava, aplausi).

3.solis – ja bērns pēc vairākiem atgādinājumiem, pēc brīdinājuma, turpina uzvesties slikti, tad tiek piemērotas loģiskas sekas. Loģiskās sekas atšķiras no soda. Sodu izvēlas tikai pieaugušais un atkarīga no  pieaugušā gribas, tas bērnam ir nepatīkams pārsteigums. Taču par loģiskām sekām bērni ir informēti jau iepriekš. Viņi zina, kas būs, ja viņi neievēros uzvedības noteikumus. Piemēram, dienas beigās nesaņems uzlīmīti. Tas ir ļoti nepatīkami, jo arī mamma būs sarūgtināta. Vai arī grupā būs „pārdomu krēsliņš”, uz kura 5 minūtes būs jāsēž (vai strādā individuāli viens pats pie galda). Ja bērns ir brīdināts par iespējamām sekām, tātad tā ir bērna apzinātā IZVĒLE (vai strādāt vienam pašam vai negrūstīt draugu).

Par ārkārtas situācijām tiks informēti arī vecāki.

No mazotnes bērnam jāsaprot, ka viņam būs jāatbild par savu rīcību.