Aktualitātes

 • 17.11.2018 Latvijas valsts proklamēšanas diena

  Latvijas dzimšanas dienas svinībām mācību gada darba plānā šogad tika atvēlēts vesels mēnesis. Bērni padziļināti pētīja un iepazina Latvijas dabu, novadus un pilsētas, valsts simboliku un rakstus

  Šogad par godu mūsu valsts simtgadei svētku priekšvakarā aicinājām visus bērnus bērnudārza pagalmā iedegt svecīti, un visiem kopā izveidot Latvijas kontūru.

  Svinīgajā pasākumā bērni droši skandināja dzejoļus, skanīgi dziedāja un jautri dejoja, iepriecinot sevi un koncerta dalībniekus.

  Paldies skolotājai Gaļinai par sarūpētajām jaunām sirsnīgām dziesmām un bērnudārza kolektīvam par ikdienas darbu audzinot bērnos mīlestību pret savu Dzimteni.

 • 06.11.2018 Mārtiņi

  10.novembrī senos laikos svinēja Mārtiņus. Mēdza teikt, ka Mārtiņdienā visi rudens darbi ir beigušies un ziemai vārti vaļā. Gatavojoties Mārtiņiem, grupās valdīja liela rosība: līmēja, zīmēja „Mārtiņgailīšus”, rotāja grupas, mācījās tautas dziesmas, dziesmas, rotaļas, dejas.

  Mārtiņi ir pirmie svētki, kad gāja ķekatās. Novembra sākumā ķekatnieku skaļi trokšņi tika dzirdēti arī mūsu dārziņā. Vecākās grupas „Zīļuks” bērni priecīgi, saģērbušies dažādās maskās: gaiļu, vistu, zaķu u.c., mūzikas instrumentus skandinot, grabinot, pēc iespējas sataisot lielāku troksni, ieradās zālē, lai saimniece sadzirdētu, ka ir ieradušies „ budēlīši”. Visi priecājās, ejot jautrās rotaļās, dejojot, dziedot, skandinot tautas dziesmas, minot mīklas.

  Kā pārsteigums bērniem – ciemos ieradās pats Mārtiņš ar zirgu.

  Galvenā balva bērniem - garšīgs cienasts, taču pasākuma organizētājiem - prieks bērnu acīs un sirsniņās.

 • 25.10.2018 Rudens svētki

  Rudenī bērni vairākas nodarbības pavadīja ārā, pētot rudens pazīmes, meklējot lapas, kastaņus un citus rudens dabas materiālus. Grupās varēja vērot ļoti interesantus bērnu darbiņus, kas veidoti no koku lapām, zīlēm un kastaņiem: gan zvēriņus, gan lapu virtenes un puķes. Bērni centās iegaumēt koku nosaukumus un atpazīt to lapas, augļus un sēklas. Bērniem pirmie rudens mēneši ir atnesuši jaunas prasmes un iemaņas, kuras protam jau likt lietā, rīkojot Rudens svētkus.

  Katrā grupā bija savs svētku scenārijs. Bērni iejutās gan dārzeņu, gan dzīvnieku, gan kukaiņu lomās. Rudens svētkos bērni priecājās par rudens bagātību un krāsu košumu, izdziedot to dziesmās, piedaloties dažāda rakstura rotaļās un stafetēs.

  Taču grupas „Saulīte” un „Zaķītis” dziļāk pētīja tēmu „Kā aug maizīte?” Savas zināšanas bērni parādīja svētkos ar tautasdziesmu un tautisko rotaļu palīdzību.

  Mīļš paldies arī bērnu vecākiem par jaukām sagādātām maskām un tērpiem!

 • 20.10.2018 Mācību ekskursijas

  Pagājušajā gadā veiksmīgi izmēģinātā aktivitāte bērniem – ekskursijas uz pilsētas ievērojamākām vietām- turpinās arī šogad.

  Mācību ekskursija ir kāda objekta vai darbības vietas apmeklējums ārpus izglītības iestādes. Mācību ekskursiju laikā bērni trenē prasmes, kuras nevar iegūt nodarbību laikā grupā. Tās dod iespēju dažādot mācību procesu un dabiskos apstākļos iepazīties ar jaunām vietām, dažādiem priekšmetiem un parādībām, veidot realitātes saikni ar teoriju. Mācību ekskursijas palīdz mainīt vidi, dažādot izglītības iestādes ikdienu, paaugstināt mācību un izziņas motivāciju, rada bērniem prieku.

  Šogad vecākās grupas „Saulīte” un „Zīļuks” apmeklēja Novadpētniecības muzeju, sagatavošanas grupas „Zaķītis” bērni un skolotājas jūsmoja par interesantu nodarbību Latviešu mājā, taču sagatavošanas grupas „Bitīte” bērniem bija iespēja ne tikai paskatīties, kā top keramikas izstrādājumi, bet arī pašiem pamēģināt veidot no māla. Ekskursijas rada vēl papildus piedzīvojumus, jo dažiem bērniem tas ir pirmais brauciens ar tramvaju vai autobusu.

 • 19.10.2018 Bērni dzīvnieku patversmē

  Ekskursija uz dzīvnieku patversmi notika divās sagatavošanas grupās. Vispirms skolotājas bērniem stāstīja par patversmi, par pamesto dzīvnieku likteņiem, par to, kā viņi jūtas un kā tiem palīdzēt. Bērni ar saviem vecākiem un skolotājām sarūpēja „dāvanas” dzīvniekiem - barību, segas, rotaļlietas u.c.

  Bērni varēja apskatīt lielus suņus sprostos, paglaudīt kaķus, kuri pastaigājās pa pagalmu, kā arī paspēlēties ar kucēniem un kaķēniem. Daudziem bērniem dzīvnieku patversmes apmeklējums ir būtisks piedzīvojums un pārdzīvojums, kas liek pārdomāt izturēšanos pret dzīvniekiem. Šāds apmeklējums bērnos audzina sapratni par rūpēm, kādas prasa dzīvnieki, raisa līdzjūtību un citas labas emocijas.

 • 18.10.2018 Ceriņu bibliotēka

  Arī šogad turpinās mūsu sadarbība ar Ceriņu bibliotēku. Bibliotekāres Jeļena un Tatjana oktobrī uzaicināja vecākās un sagatavošanas grupas uz lasīšanas stundu. Visu oktobri notika tematiskās nodarbības, kurās bibliotekāres iepazīstināja bērnus ar nepazīstamo ārzemju autoru pasakām. Kā parasti, bibliotekāres ar dažādām spēlēm, rotaļām un citām aktivitātēm spēja ieinteresēt bērnus.
 • 10.10.2018 Ekoprogramma "Cūkmena detektīvi"

  Lai izglītotu bērnus par tīru mežu nozīmi un stiprinātu viņos atbildību pret apkārtējo vidi, AS “Latvijas valsts meži” ir radījusi īpašu ekoprogrammu bērnudārziem “Cūkmena detektīvi”, kurā piedalīsies arī mūsu bērnudārzs. Tās ietvaros grupas „Saulīte” bērni kopā ar pedagogiem atklās dažādus meža noslēpumus un kļūs par Cūkmena detektīviem.

  Programma ir paredzēta 5-7 gadu veciem bērniem. Ekoprogrammā “Cūkmena detektīvi” bērniem divu gadu laikā būs jāizmeklē vairākas tēmas, veicot noteiktus detektīvu soļus jeb uzdevumus, lai atklātu labo un slikto mežā. Atklājumi notiks atraktīvā veidā – ar rotaļu, dziesmas, pasaku, dažādu vizualizāciju, Cūkmena lelles un citu materiālu palīdzību. Pirmā nodarbība Stropu mežā jau ir notikusi.

  “Cūkmena detektīvi” pirmajā gadā apgūs četras tēmas:

  1. Meža netīrie noslēpumi. Bērni atklāj netīrākos meža noslēpumus - cūcības Latvijas dabā - un to, ka mežā atkritumiem nav vietas. Tur jādzīvo dzīvniekiem un jāaug kokiem, bet atkritumiem jāatrodas atkritumu tvertnē. Katram no mums ir iespēja darīt savu zemi tīrāku un kļūt par Cūkmena detektīvu!

  2. Cūkmenam pa pēdām. Bērni nošķir labo rīcību no sliktas, piegružotu meža vidi no sakoptas un skaistas. Aktīvi darbojoties ārpus telpām, bērni iepazīst dabas daudzveidību un cilvēka vietu dabā. Viņi saprot, ka atrasties mežā - tas ir dabīgi!

  3. Mežs rotaļlietu kastē. Bērni uzzina, ka mežs ir mums visapkārt - arī grāmatu lapās un rotaļlietu kastēs. Ja par mežu rūpējas, tas atjaunojas. Tāpēc koks ir viens no dabai draudzīgākajiem materiāliem. Ar to var droši darboties arī bērni!

  4. Audzēsim skābekli! Bērni saprot, ka mežs ir ne tikai tas, ko var ieraudzīt, bet daudz kas vairāk - arī skābeklis, ko elpojam. Mēs varam to vairot, tāpat kā visu labo pasaulē, aktīvi darbojoties!

 • 05.10.2018 Vispasaules roku mazgāšanas diena

  Lai arī roku mazgāšana šķiet pašsaprotama ikdienas sastāvdaļa, kas bērnam būtu jāapgūst no mazotnes jau ģimenē, diemžēl daudzi bērni ne tikai nav iemācīti regulāri mazgāt rokas, bet pat nevēlas to darīt. Taču mediķi ir pierādījuši, ja regulāri un pareizi netiek mazgātas rokas, cilvēks var saslimt ar neskaitāmām slimībām, tostarp caureju, gripu un hepatītu.

  Tādēļ, lai aktualizētu roku higiēnas nepieciešamību un jau pirmsskolas vecumā iemācītu pareizas un regulāras roku mazgāšanas nozīmīgumu, sākot ar 2014.gadu visi bērnudārzi tiek rosināti atzīmēt 15.oktobrī Vispasaules roku mazgāšanas dienu.

  Jaunākajās grupās audzinātājas ar bērniem pārrunāja, kas būtu jādara, lai bērni būtu veseli, smaidīgi un laimīgi. Bērniem tika mācīts, ka viena no lietām, kā cilvēki rūpējas par veselību ir rūpīga roku mazgāšana. Bērni uzzināja vairāk par nejaukajiem mikrobiem, kas mēdz dzīvot uz rokām, kā arī cik bieži un kad tās ir jāmazgā. Noskaidrojot, kā pareizi jāmazgā rokas, bērni to izmēģināja arī praksē. Pasākumu noslēgumā visi kopā pūta ziepju burbuļus un noskatījās animācijas filmu par roku mazgāšanu.

 • 29.09.2018 Eiropas Sporta nedēļa

  Eiropas sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notika jau ceturto gadu. Šogad tā norisinājās no 23. līdz 30.septembrim, un tās mērķis – mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem. „Esi kustīgs! Esi veselīgs!” – tāda šīs nedēļas devīze.

  Bērni vienmēr ir ļoti atsaucīgi uz jebkāda veida fiziskām aktivitātēm un ar prieku piedalās visos sporta svētkos, stafetēs. Mūsu bērnudārzā visās grupās notika sporta svētki : jaunākajās grupās – rotaļu veidā, vecākajās grupās bērni attīstīja sacensību garu stafešu veidā, abas sagatavošanas grupas tradicionāli ciemojās 26. dārziņā, kur sacentās ar kaimiņbērniem. Sporta nedēļas nogalē tradicionāli bērnudārza pagalmā notika kopīgā bērnu un pieaugušo rīta rosme jautrās mūzikas pavadījumā.

 • 27.09.2018 Miķelītis, bagāts vīrs...

  29.septembrī tradicionāli tiek svinēti Miķeļi – rudens saulgriežu svētki. Lai gūtu plašāku priekšstatu par rudens veltēm, bērni kopā ar saviem vecākiem izveidoja kompozīcijas no dārzeņiem, augļiem, ozolzīlēm, sūnām un citiem materiāliem. Ģimeņu ieguldītais darbs ir vērtīgs, jo patīkami redzēt, ka bērni lepojas, priecājas un apspriež radošos veidojumus Bērnudārza pagalmā tapa arī ornamentu josta no krāšņiem rudens ziediem. Paldies bērnudārzu audzēkņiem, viņu vecākiem un darbiniekiem par atsaucību izstāžu veidošanā!

  Veselu nedēļu bērni padziļināti pētīja Miķeļdienas tradīcijas, mācīja tautasdziesmas, rotaļas, gatavojās Miķeļdienas gadatirgum.

  27.septembra rīts neiepriecināja mūs ar saulainu dienu. Taču apmākusies diena nesabojāja bērnu jautru omu. Saimniece ar Miķeli ar rotaļu, dziesmu palīdzību pastāstīja bērniem par smagiem zemnieku darbiem, savukārt viltīgā Pele un skaļā Žagata - par gadatirgu.

  Dziedot jautru dziesmu, zirgs aizveda bērnus uz gadatirgu. Vislielāko prieku bērni guva pārdodot un pērkot visādus labumus, jo bija iespēja iejusties pieaugušo lomā.