Aktualitātes

 • 09.04.2021 Lieldienas Liesmiņā

  Kas ir aizrautīgākie Lieldienu svinētāji? Kam visvairāk patīk ievērot Lieldienu tradīcijas? Kas prot krāsot skaistākās Lieldienu olas? Kas visvairāk gaida Lieldienu zaķi? Protams! Tie ir bērni, tāpēc gaidot Lieldienas, skolotājas īpaši pārdomā radošos darbiņus, rotaļas, aktivitātes.

  Ar lielu gaidīšanas prieku bērnudārza „Liesmiņa” bērni gatavojās Lieldienām. Čaklās bērnu rociņas gatavoja radošos darbiņus no dažādiem materiāliem – salvetēm, papīra, dabas materiāliem, dzijas, kartona rullīšiem – zīmēja, veidoja, aplicēja!

  Lieldienas tika svinētas ar modernām dziesmām, dejām, neaizmirstot, protams, senlatviešu tradīcijās – bērni šūpojās, kopīgi krāsoja olas, skandināja tautasdziesmas, minēja mīklas, stāstīja par Lieldienu ticējumiem.

  Ārā tika ripinātas olas, notika dažādas olu stafetes un ciemos atnāca arī pats Zaķis ar olu grozu.

  Sagatavošanas grupa “Zaķītis” mēneša laikā realizēja e-twinning projektu “Lieldienas” ar citiem Latvijas bērnudārziem. Projekta laikā bērnudārzi dalījās savā pieredzē Lieldienu svinēšanā, izpildīja dažādus uzdevumus, radošos darbus, kā arī tikās tiešsaistē ZOOM platformā.

 • Es vēlos, lai bērni atgriežas uz skolu!

  Es vēlos, lai bērni atgriežas uz skolu, un tāpēc vakcinējos!

  Ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts vakcinēties pret Covid-19. Vakcinācija netieši aizsargā vakcinētās personas un apkārtējos, kuri ir uzņēmīgi pret slimībām, mazinot slimību izplatīšanās risku starp ģimenes locekļiem, skolasbiedriem vai kolēģiem, draugiem, kaimiņiem un citiem sabiedrības locekļiem. Tas ietver zīdaiņus, bērnus, gados vecākus cilvēkus, cilvēkus ar vāju imūnsistēmu, vēža pacientus un cilvēkus, kuri medicīnisku iemeslu dēļ nevar saņemt vakcināciju. Vakcinācija var novērst slimības vai ievērojami samazināt jaunu inficēšanās gadījumu skaitu.

  Vakcinējot lielāko daļu pieaugušo, tai skaitā arī pedagogus un citus darbiniekus izglītības iestādēs, iespējams pasargāt no saslimšanas arī bērnus līdz 16 gadu vecumam, kuriem vakcīna vēl nav izstrādāta. Ja mēs, pieaugušie (vecāki, skolotāji), būsim vakcinējušies, tad nepakļausim riskam apkārtējos, īpaši bērnus, un gan bērni, gan skolotāji varēs atgriezties skolās, lai turpinātu mācības klātienē.

  Ja pietiekami daudz cilvēku iedzīvotāju grupā ir imūni pret infekcijas slimību, tā, visticamāk, neizplatīsies no cilvēka uz cilvēku. To dēvē par kolektīvo imunitāti. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuri nevar saņemt vakcināciju, jo, piemēram, viņi ir pārāk jauni vai viņiem ir alerģija pret vakcīnas sastāvdaļām, gūst labumu no vakcinētajiem cilvēkiem, jo slimība starp cilvēkiem nevar tik viegli izplatīties. Turklāt imunizācijas programmas palīdz mazināt sociālo, psiholoģisko un finansiālo slogu, ko slimības rada cilvēkiem un valdībām, mazinot spiedienu uz veselības aprūpes un sociālās aprūpes sistēmām un ļaujot cilvēkiem īstenot produktīvas darbības, tostarp izglītības un nodarbinātības jomā.

  Vakcinācija ir labākais veids, kā iegūt imunitāti pret slimībām, salīdzinājumā ar imunitāti, kas iegūta, saslimstot ar šo slimību. Vakcinācija neļauj cilvēkiem iegūt slimības simptomus, kas var būt smagi. Atšķirībā no citām zālēm, vakcīnas ir vienīgās, kas nevis ārstē saslimšanu, bet samazina iespējas saslimt ar noteiktām infekciju slimībām. Tieši tāpēc jau no š.g. 12. aprīļa Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu, speciālās izglītības iestāžu, skolu 1.-6. un 12. klašu pedagogiem un darbiniekiem, kā arī tiem darbiniekiem, kuri strādā klātienē, bet no 3. maija arī pārējo izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem tiks piedāvāta iespēja vakcinēties. Ievērojot brīvprātības principu, to varēs izdarīt gan individuāli, gan kolektīvi (skatīties zemāk infografiku).

  Pedagogi ir tie sabiedrības locekļi, kuriem piemīt kritiskā domāšana, analītiskās prasmes un iedzimta zinātkāre, kas palīdz pieņemt nosvērtus, uz faktiem un zinātniskajiem pētījumiem balstītus lēmumus. Daudzi skolotāji jau ir gatavi vakcinēties un vakcinējas, izmantojot citu prioritāro grupu iespējas, rādot piemēru vecākiem, pilngadīgām māsām un brāļiem, vecvecākiem, radiem, draugiem.

  Būsim sociāli atbildīgi par sevi un bērniem, kas ir apkārt, un izmantosim piedāvāto iespēju vakcinēties, lai bērni ātrāk atgrieztos uz skolu!

  Vairāk informācijas var iegūt Eiropas vakcinācijas informācijas portālā: https://vaccination-info.eu/lv/covid-19/covid-19-vakcinas

  Informāciju sagatavoja

  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

  Я хочу, чтобы ученики вернулись в школу, поэтому делаю прививку!

  Всех жителей Латвии приглашают сделать прививку от Covid-19. Вакцинация позволит защитить себя и других людей, снизится риск распространения болезни на других членов семьи, одноклассников, коллег, друзей, соседей и других членов общества с ослабленным иммунитетом: маленьких детей грудничкового возраста, пожилых людей, больных раком и тех, которым нельзя пройти вакцинацию по медицинским показаниям. Вакцинация может предотвратить распространение заболевания и снизить количество новых инфекций.

  Вакцинация большинства взрослого населения, включая учителей и других сотрудников образовательных учреждений, защитит детей в возрасте до 16 лет, для которых вакцина еще не разработана. Если мы, взрослые (родители, учителя), сделаем прививку, мы не подвергнем риску окружающих, особенно детей. И дети, и учителя смогут вернуться в школу, чтобы продолжить учебу очно.

  Если достаточное количество людей будут невосприимчивы к инфекционному заболеванию, снизится риск дальнейшего распространения коронавируса. Это называется коллективным иммунитетом. Это означает, что люди, которые не могут получить вакцину, например, потому что они слишком молоды или имеют аллергию на компоненты вакцины, получают пользу от вакцинируемых людей. Кроме того, программы иммунизации помогают снизить социальное, психологическое и финансовое бремя болезней для отдельных лиц, позволяя людям работать, получать образование и заниматься общественной деятельностью.

  Вакцинация - лучший способ получить иммунитет по сравнению с тем иммунитетом, который вы приобретаете после болезни. Вакцинация предотвращает появление у людей тяжелых симптомов заболевания. В отличие от других лекарств, вакцина – единственное средство, которое не лечит саму болезнь, но снижает вероятность развития определенных инфекционных заболеваний. Вот почему с 12 апреля этого года будет возможность пройти вакцинацию работникам городских дошкольных образовательных учреждений, специальных учебных заведений, учителям, работающим в 1-6 и 12-ых классах общеобразовательных школ, техническим работникам, которые находятся в контакте с детьми, в том числе сотрудникам, работающим очно, а с 3 мая – всем остальным учителям, которые работают с детьми. Это можно будет сделать добровольно как индивидуально, так и коллективно (см. инфографику ниже).

  Педагоги - это члены общества, обладающие критическим мышлением, аналитическими способностями и врождённой любознательностью, умеющие принимать взвешенные решения, основанные на фактах и исследованиях. Многие учителя готовы к вакцинации, а некоторые уже проходят ее, используя возможности других приоритетных групп, показывая пример родителям, взрослым братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам, родственникам, друзьям.

  Будем социально ответственными за себя и окружающих нас детей, воспользуемся предоставленной возможностью сделать прививки, чтобы дети скорее вернулись в школу!

  Более подробная информация доступна на Европейском информационном портале вакцинации: https://vaccination-info.eu/lv/covid-19/covid-19-vakcinas

  Информацию подготовило

  Управление образования г.Даугавпилса

 • 26.03.2021 Ekoskolas jaunumi: Zemes stunda

  Sestdien, 27. martā, no pulksten 20.30 līdz 21.30 mūsu pirmsskolas izglītības iestāde tradicionāli pievienosies Pasaules Dabas fonda rīkotajai akcijai "Zemes stunda". Iestādē tiks izslēgts ārējais apgaismojums, un tādejādi tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš.

  "Zemes stunda" ir Pasaules Dabas fonda rīkots simbolisks pasākums, kura laikā miljoniem cilvēku visā pasaulē vienojas, izslēdzot apgaismojumu uz vienu stundu, lai pieprasītu izlēmīgu rīcību enerģijas un resursu taupīšanai. Pirmoreiz "Zemes stunda" norisinājās 2007. gadā Sidnejā, bet gadu vēlāk akcija ieguva starptautisku mērogu un tajā iesaistījās arī Latvijas pilsētas, tostarp Daugavpils.

  Par Ekoloģiskām problēmām jārunā ar bērniem jau no mazām dienām, protams, viņiem saprotamā veidā un valodā. 26.martā sagatavošanas grupās notika tematiskās nodarbības par Zemes stundu. Bērni skatījās mācību multfilmu par klimata pārmaiņām uz planētas, veica dažādus eksperimentus: izgatavoja „vulkānu”, nosēdināja izveidotus no plastilīna polārlāčus, roņus uz ledus gabaliem un vēroja, kas notiks, kad izkūst „ledāji”, krāsoja mūsu planētu un sprieda, kas mums visiem jādara, lai mūsu Zeme būtu skaista, vesela un laimīga.

 • 03.03.2021 Ceriņu bibliotēka.......tiešsaistē?

  Tiešsaiste ir strauji iegājusi ne tikai skolu, bet jau arī pirmskolu dzīvē. Lūk, tā ir mūsu dzīves realitāte. Mūsu radošās bibliotekāres no Ceriņu bibliotēkas uzaicināja bērnus platformā Teams iepazīties ar latviešu bērnu rakstnieku Juri Zvirgzdiņu, kuram šogad palika jau 80 gadi. Viņš ir uzrakstījis ļoti daudz bērnu grāmatu, kurās galvenais varonis ir rotaļu lācītis Tobias. Pirms tam skolotājas bērniem bija izlasījušas dažas no tām.

  Bērniem tā bija pirmā pieredze (un droši vien, ne pēdējā), kad varēja sarunāties ar bibliotekāri un atbildēt uz jautājumiem tiešsaistē.

 • 23.02.2021 Pidžamu ballīte

  Par spīti visām nedienām, grupa „Zaķītis” nolēma sarīkot jautru Pidžamu ballīti. Bērni ar nepacietību gaidīja šo neparasto dienu. Visi, arī skolotājas, ieradās bērnudārzā pidžamās. Tas nebija vienīgais pārsteigums. Bērniem tika piedāvātas vairākas rotaļas un aktivitātes: „izglāb draugu”, „atrodi drauga čības pāri”, „pasaki komplimentu”, „piezīmē sirds otru pusīti ar aizsietām acīm”, „pāru deja ar balonu”.

  Tā bija tiešām jautra un emocijām pilna diena!

 • 17.02.2021 Ekoskolas jaunumi: Silto džemperu diena

  9. februārī Vides izglītības fonds aicināja Latvijas izglītības iestādes, uzņēmumus, pašvaldības, ģimenes - ikvienu - piedalīties ikgadējā akcijā “Silto džemperu diena”. Akcijas mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām. Silto džemperu dienā tradicionāli telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra, un visi tiek aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.

  Sagatavošanas grupas „Bitīte” un „Zaķītis” pieņēma šo izaicinājumu, un šajā dienā bērni iegāja grupās siltos krāsainos džemperos. Rīta cēlienā tika pārrunāts par “Silto džemperu dienas” akcijas mērķi un katra cilvēka līdzdalības nozīmīgumu, piedaloties tajā. Bērni skatījās mācību multfilmu, pārrunāja, kas jādara, lai kļūtu siltāk: izdzert siltu tēju, uzvilkt džemperi, pakustēties. Tam sekoja jautra rīta rosme mūzikas pavadījumā un džemperu rotāšana ar krāsainiem dzijas dzīpariņiem.

 • 16.02.2021 Vizi, vizi, Metenīti

  Cienot un turpinot izkopt latviskās tradīcijas, esam aizvadījuši pavasara gaidīšanas svētkus – Meteņus. Šogad ziema mūs lutināja ar baltu sniegu, tāpēc 16.februārī ziemas aizvadīšanas dienā izgājām ārā, lai vēl izbaudītu ziemu un visu, ko tā sniedz.

  Katra grupa saņēma shematisko maršrutu. Sekodami norādījumiem, bērni devās pie ķekatniekiem. Katrā pieturā Kaza, Lācis, Ragana un Saimniece bija sagādājuši dažādus pārbaudījumus, kuros pārliecinājās par bērnu veiklību, gudrību un atjautību. Ar jautrām rotaļām, stafetēm, dejām un dziesmām, vizināšanos ar ragavām bērni izzināja senlatviešu tradīcijas.

  Meteņos ir vēl kāda jautra tradīcija: skaļi palūgt Metenim pīrāgus. Taču nav tik vienkārši: Metenis –palaidnis apmētāja bērnus ar sniega pikām, žagariem, apšļakstīja ar ūdeni. Pēc tādas jautrības bērni tomēr saņēma garšīgus pīrādziņus.

 • 22.01.2021 Ekoskolas jaunumi. Ūdens mēnesis

  Ņemot vērā, ka šī gada Ekoskolas tēma ir „Ūdens”, visu janvāri mēs veltījām ūdenim, sniegam, ledum.

  Bērni mēneša laikā iepazinās ar ūdens īpašībām, veica dažādus eksperimentus. Skolotājas pārrunāja ar bērniem drošības un uzvedības noteikumus pie ūdenstilpnēm un uz ledus. Bērni zīmēja ūdens riņķojumu dabā un veidoja maketus. Daudz tika runāts par ūdens nozīmi cilvēka, augu un dzīvnieku dzīvē. Bērni mērīja, cik ūdens tika izlietots roku mazgāšanai un zobu tīrīšanai, stāstīja, kā varētu ietaupīt ūdeni dārziņā un mājās.

  Ūdens mēneša ietvaros bērni daudz ko uzzināja arī par sniegu: kāpēc tas vajadzīgs dabas objektiem, kāpēc sniega kupenā ir siltāk nekā ārā. Bērni veidoja sniega skulptūras, izgatavoja krāsainas ledus figūriņas, piedalījās Sniega svētkos.

 • 20.01.2021 Pasaules sniega diena

  Kā viena no spilgtākajām un mīļākajām tradīcijām mūsu pirmsskolas izglītības iestādē ir piedalīšanās Pasaules Sniega dienā. Šogad ziema mūs īpaši lutināja: bieza, pūkaina sniega kārta priecēja katru svētku dalībnieku.

  Bērni tika iepazīstināti ar dažādiem ziemas sporta veidiem – hokeju, slēpošanu u.c. Visus svētku dalībniekus gaidīja jautras sacensības: sniega hokejs, stafetes ar ragaviņām, sniega piku mešana mērķī, sniega bumbu ripināšana. Katra komanda centās būt visstiprākā, visātrākā un visjautrākā. Un viņiem tas izdevās!

  Spītējot aukstam laikam, ikviens pasākumā darbojās ar prieku un guva pozitīvas emocijas. Katrs dalībnieks saņēma diplomu par piedalīšanos Sporta dienā.

  Pasaules sniega dienā tiek piedāvāta iespēja izmēģināt visdažādākās aktivitātes ar sniegu, radīt patīkamas emocijas, kā arī iedvesmu iet ārā un izbaudīt kustību aktivitātes ziemas apstākļos.

 • 23.12.2020 Ziemassvētki sabraukuši...

  Gandrīz viss decembra mēnesis pagāja lielo Ziemassvētku svinēšanas gaidās.

  Visi bērni zina, ka Advente ir labo darbu laiks. Gatavojoties Ziemassvētkiem gan bērni, gan pieaugušie centās būt labsirdīgāki, dāsnāki, aktīvāki. Tradicionāli Ziemassvētku Rūķis apciemoja vecākās un sagatavošanas grupas, kur bērni pastāstīja par saviem labiem darbiem. Ar skaisti noformētajiem labajiem darbiem tika izrotāta Ziemassvētku virtene. Visu decembri grupiņās valdīja liela rosība: bērni cepa piparkūkas, rotāja grupu telpas, izgatavoja dāvanas vecākiem. Šogad bērni piedalījās arī bērnudārza pagalma rotāšanā, izgatavojot 120 sniegpārslas no kartona rullīšiem.

  Nepalika malā arī bērnudārza darbinieki. Tradicionāli visi piedalījās Sarkanā krusta labdarības akcijā „Esmu tev līdzās, lai palīdzētu”, ziedojot naudas līdzekļus Marijai Bozovicai ortopēdisko apavu iegādei.

  Labo darbu sarakstā bija piedalīšanās projekta „Darbīgās kopienas” ietvaros dažādās akcijās: ģimeņu video apsveikumi un bērnu video koncerts vientuļajiem senioriem, dāvanas dzīvnieku patversmei, piedalīšanās konfekšu papīra dizaina konkursā.

  Kad visi darbi bija padarīti, tad varējām priecāties un kopā svinēt svētkus. Dziesmas, dejas, jautras rotaļas un atrakcijas, skaisti tērpi un maskas, viss notika tā, kā tas ir bijis vairākām paaudzēm, tomēr šie Ziemassvētki bija citādāki: mēs nevarējām pasaukt vecākus uz zāli, kā arī Ziemassvētku vecītim mājām ar rokām tikai pa zāles logu.

  Taču bērni ir tie, kuri vispatiesāk gaida un priecājas par svētkiem, bet pieaugušajiem atliek vien dzīvot līdzi bērnu emocijām.

  Gaišus, labestības piepildītus Ziemassvētkus! Veiksmi un panākumus Jaunajā gadā!