Ar bērniem strādā

Mazbērnu grupā "Cālītis":

pirmsskolas skolotājas Anna Žusele, Jeļena Viršuta

skolotājas palīgs Irina Sauša

Mazbērnu grupā "Lāčuks":

pirmsskolas skolotājas Lidija Račko, Inga Butāne

skolotājas palīgs Nadežda Ivanova

1.jaunākajā grupā "Pīļuks":

pirmsskolas skolotājas Kristīne Verze, Ivita Bļinova

skolotājas palīgs Janīna Dubinoviča

1.jaunākajā grupā "Ežuks":

pirmsskolas skolotājas Inga Junele, Ilona Matvejeva

skolotājas palīgs Elita Garāne

2.jaunākajā grupā "Kaķītis"

pirmsskolas skolotājas Sarmīte Petunova, Inita Popkova

skolotājas palīgs Anita Ļipiņa

2.jaunākajā grupā "Rūķītis":

pirmsskolas skolotājas Larisa Blaževiča, Agita Smilgina

skolotājas palīgs Mairita Vigule

vidējā grupā "Sprīdītis":

pirmsskolas skolotājas Dace Jakuceviča, Irina Ratnika

skolotājas palīgs Elza Metlova

vidējā grupā "Sienāzēns:

pirmsskolas skolotājas Dzintra Pudnieka, Vija Ročāne

skolotājas palīgs Baiba Gateža

Sagatavošanas grupā „Zīļuks”:

pirmsskolas skolotājas Kristīne Kononova, Ingrīda Kursīte

skolotājas palīgs Antoņina Tukāne

Sagatavošanas grupā „Saulīte”:

pirmsskolas skolotājas Ilona Pudāne, Diāna Pudule

skolotājas palīgs Kristīne Miltiņa

Vecākajā grupā „Bitīte”:

pirmsskolas skolotājas Karīna Jahimoviča, Marika Špore

skolotājas palīgs Vija Meškovska

Vecākajā grupā „Zaķītis”:

pirmsskolas skolotājas Viktorija  Jeršova, Anna Baltrūne

skolotājas palīgs Olga Jaroloviča