01.05.2022. Celies, posies, iesaisties - Lielā talkā piedalies!

30.aprīlī Daugavpilī notika Lielā pavasara talka. Tika aicināti visi pilsētas iedzīvotāji piedalīties pilsētas parku un mežu sakopšanā.

     Ķīmijas apkaimes „Darbīgā kopiena” turpina savu darbību ekoloģijas jomā. Kopienas dalībnieki – Daugavpils 21.PII, Daugavpils 26.PII, Ceriņu bibliotēka un Ģimeņu atbalsta centrs - Lielās talkas ietvaros uzkopa Ķīmijas apkaimes Avotiņa skvēru. Gandarījums un prieks par kopīgi padarītu darbu!