01.09.2022 Zinību diena

     Vasaras brīvdienas ir pagājušas, un ir sācies jauns darba cēliens

Vecāko pirmsskolas grupiņu bērni un iestādes darbinieki pulcējās pagalmā uz svinīgo brīdi. Svētki sākās ar pārsteigumu: uz bērnudārza jumta bērnus sveicināja Karlsons. Sagaidot viņu lejā, sākās īsta jautrība: visi dejoja, gāja rotaļās, dziedāja. Nācās, protams, Karlsonu uzcienāt ar konfektēm, lai viņam būtu enerģija turpināt priecāties par notiekošo. Pēc svētkiem Karlsons nolēma palikt bērnudārzā ar bērniem, kopā mācīties lasīt, rakstīt rēķināt un priecāties par saviem panākumiem.

    Mīļie vecāki un pirmsskolas izglītības iestādes “Liesmiņa” darbinieki! Lai Jums ik dienas pietiek dzīves gudrības un iespēju priecāties līdz ar bērniem un sniegt viņiem visu nepieciešamo atbalstu, sirsnību un mīlestību. Lai labas domas, labi darbi rod piepildījumu Jaunajā 2022./2023. mācību gadā!