08.02.2023. Vizi, vizi, Metenīti.....

     8.februārī bērnudārzā “Liesmiņa” svinēja Meteņu dienu – ziemas pavadīšanas un pavasara gaidīšanas svētkus. Mūsu senčiem gadskārtu svētki cieši saistījās ar rūpēm par nākamā gada auglību un labklājību. Mūsdienās mēs cenšamies iepazīstināt bērnus ar senajām tradīcijām un svinības rīkojam jautras un sportiskas. Pēc senlatviešu tradīcijām Meteņdienā jāiet ciemos. Tāpēc mēs uzaicinājām pie sevis mūsu kaimiņus – 26.bērnudārzu „Zīļuks”.

     Meteņdienā pēdējo reizi pirms pavasara jāpārģērbjas maskās. Tāpēc, kā jau katru gadu mazie ķekatnieki devās ārā. Saimniece visus aicināja pagalmā uz jautrām dejām, rotaļām, ķekatās iešanu. Kā piederas, skaļi muzicēdami un trokšņodami, ieradās ķekatnieki. Kopā ar Kazu, Lapsu, Lāci, Kaķi un Raganu bērni sacentās sniega maisu nešanā, lēkšanā augstumā, skriešanā un mešanā. Visu paveikuši, bērni meklēja Meteni, saukdami: “Meteni, Meteni, met mums pīrāgus!”. Un ko Metenis? Metenis apber visus ar sniega pikām, žagariem, pogām, apšļaksta ar ūdeni, radot vēl lielāku prieku. Pēc tam gan visi tika pie gardiem pīrādziņiem.