10.01.2022 Darbīgās kopienas projekts "Šķirosim tīrākai nākotnei"

Sadarbībā ar “British Council” un “Izglītības iniciatīvu centru” mūsu bērnudārzs piedalās Kopienu iniciatīvu programmā „Darbīgās kopienas Latgalē”. Kopā ar Ķīmiķu apkaimes iestādēm – Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādi, Ģimenes centru un Ceriņu bibliotēku – mēs īstenojam projektu „Šķirosim tīrākai nākotnei”.

       Ķīmiķu apkaimes kopiena, kurā apvienojas izglītības, sociālo un kultūras iestāžu darbinieki, domājot par savu atbildību nākamo paaudžu izglītošanā, ekoloģiskās domāšanas veicināšanā vēlas attīstīt atkritumu šķirošanas tradīcijas vietējā kopienā, piedāvājot dažāda vecuma un atšķirīgu sociālo kategoriju vietējiem iedzīvotājiem izglītojošas aktivitātes par atkritumu šķirošanu un praktiskas iespējas ērti šķirot atkritumus ikdienā un tādā veidā vingrināties un nostiprināt šo ieradumu.

       Atkritumu šķirošana ir vienīgais veids, kā kāpināt saglabājamos resursus un mazināt poligonos apglabājamo atkritumu  daudzumu. Šķirojot tiek taupīti dabas resursi, netiek piesārņota apkārtējā vide. Izglītības iestāžu teritorijās ir uzstādīti tikai konteineri makulatūrai, citās apkaimes vietās ir atsevišķi konteineri stiklam un PET atkritumiem. Projekta ietvaros iestādes teritorijā tiks uzstādīti papildus konteineri atkritumu šķirošanai un vecākajās grupiņās krāsainas miskastes atkritumu šķirošanai.