10.02.2022 Projekta "Šķirosim tīrākai nākotnei" talismani

     Vecākām un sagatavošanas grupām tika piedāvāts radoši pastrādāt: izgatavot projekta talismanus no otrreizējās pārstrādes materiāliem, izdomāt tiem vārdiņus un dzīvesstāstiņus. Kādu tik radījumu te nav!

      Grupā „Zīļuks” tapa robots Džens no kartona un plastmasas kārbām. Bet tad bērni padomāja, ka viņam ir vajadzīga draudzene, un tad tapa Dženža. Viņiem abiem ir pases ar dzimšanas dienas un dzīvesvietas datiem. Pēc bērnu domām, šiem diviem robotiem esot liels „mīnus”: „viņi nav piebāzti ar tehnoloģijām”, toties skaisti un ekoloģiski!

     Grupā „Saulīte” bērni izgatavoja divus talismanus: Pavasara Talku un Penku. Pavasara Talkai mati ir maigi zaļā krāsā kā salātlapiņām vai pumpuriem. Viņa atgādina bērniem, cik skaista ir daba, kad tā ir tīra! Penku spēkavīru izgatavoja no piena pakām, kastēm, vākiem. Viņš ir stiprs un vesels, tāpat kā bērni, kuri dzer pienu.

    Grupas „Zaķītis” bērni izgatavoja Planētas Glābēju. Viņš tapa no otrreizējās pārstrādes materiāliem – kartona kārbām, metāla bundžām, plastmasas plēves. Kopā ar talismanu bērni izdomāja projekta moto: „Atkritumi Zemei nepiestāv!”.

     Grupā „Bitīte” tapa veseli 4 talismani: Atkritumu Lācis, Atkritumu meitene Mella, Konteinera Cilvēks un Konteinera Cilvēks.

     Tagad katrā grupā pie atkritumu spaiņiem stāv talismani un seko, lai bērni pareizi šķirotu atkritumus. 

       Kopā šķirojot atkritumus mēs rūpēsimies, lai mūsu Zeme būtu daudz sakoptāka, skaistāka un ekoloģiski tīrāka!