10.11.2022 Mārtiņi, mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi....

     Viens no pirmsskolas gada galvenajiem uzdevumiem ir iepazīstināt audzēkņus ar latviešu folkloru gan ikdienā, gan svētkos, apgūstot latviešu tautas tradīcijas. Tāpēc ”Liesmiņā” tiek svinēti gadskārtu svētki.

     Gatavojoties Mārtiņiem, grupās valdīja liela rosība: līmējām, zīmējām „Mārtiņgailīšus”, izgatavojām maskas, mācījāmies tautas dziesmas, rotaļas, dejas.

Mārtiņdienā bērni priecīgi, čalīgi, saģērbušies dažādās maskās: gaiļu, vistu, zaķu u.c., savos laukumiņos gaidīja budēlīšus. Mūzikas instrumentus skandinot, grabinot, pēc iespējas sataisot lielāku troksni, lai saimnieki sadzirdētu, ieradās ķekatnieki- Garā sieva, Kaza, Gailis. Visi priecājās, ejot jautrās rotaļās, dejojot, dziedot, skandinot tautas dziesmas. Lielais Gailis ar savu mazo Gailīti sarīkoja sacensības bērniem: kurš skaļāk nodziedās „Kikirigū-ū-ū!”, un kurš ilgāk nostāvēs uz vienas kājas. Mazie ķekatnieki uzdeva bērniem mīklas, bet Kaza ar bērniem gāja Mārtiņdienas tradicionālajā rotaļā „Kaza un Vilks”. Pat lietus nespēja nevienam sabojāt garastāvokli. Saskaņā ar tautas ticējumiem slapji Mārtiņi vēsta par aukstumu novembra beigās un norāda uz baltiem Ziemassvētkiem.