11.01.2023. Labie darbi

Viena no pirmsskolas izglītības procesa prioritātēm ir sekmēt bērnu izpratni par vērtībām un attīstīt vērtībās balstītus tikumus. Lai cilvēks kļūtu tikumisks, jau pirmsskolas vecumā jāveido bērnos garīgās un morālās jūtas pret apkārtējo pasauli. Labdarība ir kaut kas vairāk, nekā finansiālā palīdzība. Šodien ir katram iespēja palīdzēt citiem. Un to mēs mācām bērniem.

     Ziemassvētki ir laiks, kad varam iepriecināt tos, kuriem ikdienā visvairāk nepieciešams līdzcilvēku atbalsts, tāpēc aicinājām bērnus nepalikt vienaldzīgiem. Tradicionāli decembra beigās grupas apmeklē Ziemassvētku rūķis, lai uzzinātu, kādus labus darbus bērni ir darījuši. Protams, katrs bērns centās labi mācīties un palīdzēt saviem vecākiem mājas darbos. Taču šogad bērni ir piedalījušies arī dažās pilsētā organizētājās akcijās. Šogad mēs atsaucāmies brīvprātīgo jauniešu biedrības „Apelsīns” aicinājumam piedalīties labdarības akcijā. Lai iepriecinātu vecos vientuļos pansionātu iemītniekus, bērni izgatavoja Ziemassvētku apsveikuma kartītes un izcepa piparkūkas. Atsaucāmies arī uz Reģionālās slimnīcas lūgumu modināt svētku sajūtu pacientos un apmeklētājos: bērni kopā ar vecākiem bija izgatavojuši eglīšu rotājumus, ar kuriem tika izrotātas slimnīcas apkārtnē augošas egles. 

     Ar ģimeņu atbalstu tika saziedota barība un dažādas vajadzīgās lietiņas dzīvniekiem. Grupa „Zaķītis” ar dāvanām apmeklēja Daugavpils dzīvnieku patversmi. Kā atalgojums bērniem bija jautras rotaļas ar kucēniem un mīļa kaķīšu murrāšana. 

     Projekta „Darbīgā kopiena” ietvaros pievienojāmies 26.pirmsskolas izglītības iestādes organizētajā koncertā cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem.

     Bērni jau sāk meklēt idejas, no kā var izgatavot putnu barotavas, lai aukstajā sniegotajā ziemā palīdzētu izdzīvot putniem nometniekiem.

     Labie darbi decembrī nebeidzas. Mēs arī turpmāk mācīsim bērniem nebūt vienaldzīgiem.