15.10.2021 Ekoskolas jaunumi

     Trešo gadu mēs turpinām dalību Ekoskolas programmā. Šī gada tēma ir „Iestādes vide un apkārtne”. Šogad kopīgiem spēkiem pilnveidosim iestādes teritoriju, izremontēsim un aprīkosim nolaisto verandu un laukumiņu, lai to varētu izmantot mācību procesā. Ir ieplānots izveidot sensoro taku, akmens dārzu, izgatavot „kukaiņu viesnīcu”, saules pulksteni, katrā laukumiņā izgatavot attīstošas planšetes u.c. Mācīsimies izmantot āra vidi  bērnu izglītošanai, kustību aktivitātēm, kā arī ekoloģiskās apziņas veicināšanai.