17.11.2021 Latvijas dzimšanas diena

     Visu novembri bērni ar savām skolotājām gatavojās Latvijas dzimšanas dienai. Apgūstot jaunu tēmu grupās tika iekārtota vide, kur izliktas dažādas grāmatas, puzles, karodziņi, latvju rakstu zīmes, ģerbonis, karogs, viss, kas ir saistīts ar Latvijas valsts svētkiem. Bērni stāstīja, kā ir izrotāta pilsēta, izgatavoja rotājumus, karodziņus arī savās grupās. 15.novembrī visi izgāja bērnudārza pagalmā izlikt Latvijas kontūru ar pašgatavotiem sarkanbaltsarkaniem svečturīšiem, un katrs aizdedzināja svecīti – savu sirds gaismiņu. 

      Svētku diena ir klāt. Visiem ir svinīgs apģērbs ar sarkanbaltsarkanu lentīti pie krūtīm. Bērni klausās Latvijas himnu, uzsverot, ka himnas laikā visiem jāstāv mierīgi. Bērni ar aizrautību piedalās dažādās svētku aktivitātēs: atpazīst Latvijas simbolus, saliek Latvijas karti, izrotā ar latvju zīmēm saktas, cimdus, zeķes, saliek Latvijas karogu, kā arī dzied skaistas dziesmas par Dzimteni. Un svētku beigās bauda arī svētku mielastu. 

      Bērni guva priekšstatu, ka arī Latvijai ir dzimšanas diena.