19.04.2022 Lieldienas

Jau laikus pirms Lieldienām cilvēki dabā redz pārmaiņas, kas nes vēsti par pavasara iestāšanos un Lieldienu tuvošanos: saule pakavējas ilgāk pie debesīm, gaiss kļūst siltāks, sniegs nokūst, un zemē parādās pirmie asni un zāle.

    Ar lielu gaidīšanas prieku bērnudārza „Liesmiņa” bērni gatavojās Lieldienām. Čaklās bērnu rociņas gatavoja radošos darbiņus no dažādiem materiāliem – salvetēm, auduma, papīra, spalviņām, dabas materiāliem, izpūstām oliņām – zīmēja, veidoja, aplicēja!

     Skanot dziesmām, dancojot un ejot rotaļās, jaunākā vecuma bērni ieskandināja Lieldienas. Kopā ar Lieldienu zaķi un Vistu ripināja olas, deklamēja tautasdziesmas, šūpojās un krāsoja olas.

     Taču 19.aprīlī bērnudārza pagalmā vecākās un sagatavošanas grupu audzēkņi jautri nosvinēja Lieldienas.  Bērni līksmoja un veica dažādus uzdevumus -  minēja mīklas, gāja rotaļās, dziedāja un dejoja. Pēc kopīgas svinēšanas Lieldienu zaķis aicināja bērnus doties viņam līdzi uz darbnīcām pie citiem zaķiem – ripināt olas, šūpoties un uzspēlēt jautru rotaļu ar lielām olām.

     Svētku nobeigumā bērni savās grupās sitās ar olām, mielojās ar pašu krāsotām oliņām un ar gardumiem.