23.03.2022 Ekoskolas jaunumi. Meža diena.

Starptautiskā Meža diena dibināta 2012. gada 21.martā ar ANO Ģenerālās Asamblejas rezolūciju. Tās mērķis – palielināt vispārējo informētību par mežu nozīmību un iespējām, ko tas var sniegt tagadnes un nākotnes paaudžu vajadzību apmierināšanai.

     Meža stādīšana, kas vēsturiski bija galvenā Meža dienu aktivitāte, laika apstākļu dēļ tika aizstāta ar meža izzināšanas aktivitātēm – lūkot, kas mežā notiek, kas tajā atrodams un kā jāuzvedas. Meža dienu dalībniekiem – vecāko grupu „Zaķītis” un „Bitīte” audzēkņiem-  bija iespēja apskatīt, iepazīt, aptaustīt koku mizu un sūnas, ar lupu pavērot pamodušos kukaiņus, no dabas materiāliem izveidot burtus un vienkārši parotaļāties svaigā gaisā. Taču koku stādīšanu mazliet atliksim līdz siltākam laikam. Vēl rudenī visās grupās tika iestādītas ozolzīles. Visu rudeni un ziemu bērni rūpējās un vēroja, kā kociņi dīgst un aug. Nu jau paaugušies ozoliņi gaida, kad tos pārstādīs mežā.