24.10.2022 Latvijas Veselības sporta nedēļa 2022

     Latvijas Veselības sporta nedēļa mūsu bērnudārzā norisinājās no 17. līdz 23. oktobrim. Sporta nedēļas mērķis ir veicināt sportošanu, fiziskās aktivitātes un vairot izpratni par to daudzajām priekšrocībām, popularizējot veselīgu dzīvesveidu.

     Sporta nedēļa iesākās ar vingrošanu bērnudārza pagalmā, kur mūzikas pavadījumā bērni aktīvi sasildījās ar ritmisku vingrošanu un deju kustībām. Otrdien Bumbu dienā visas grupas rotaļājās un izpildīja dažādus vingrinājumus ar bumbām. Trešdien lielākie bērni devās pārgājienā uz Stropu mežu, kurā vieni – sportoja, otrie – darbojās ekoloģijas jomā, trešie – fotografēja dabas skatus. Ceturtdien jaunākā vecuma bērni ar aizrautību pārvarēja šķēršļu joslas. Lielākie bērni mācījās orientēties iestādes teritorijā pēc plāna, katrā pieturvietā izpildot dažādus intelektuālos uzdevumus. Piektdien visi lēkāja gan grupā, gan ārā. Taču vakarā grupas „Zaķītis” skolotājas un bērni kopā ar vecākiem sarīkoja īstus sporta svētkus. Noslēgumā visi kopā skrēja krosu apkārt mūsu lielajai bērnudārza teritorijai. Grupā „Bitīte” pēc bērnu iniciatīvas tapa sporta grāmatiņa: bērni zīmēja un aprakstīja dažādus vingrinājumus, kurus uzreiz ar draugiem izmēģināja.

     Tāda bija šī nedēļa- kustīga un priecīga! Viens no labas veselības stūrakmeņiem ir kustības. Veselību visiem!