24.11.2021 Ekoskolu jaunumi. Rīcības nedēļa.

    Šogad Rīcības dienas veltītas Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgās attīstības mērķiem. Rīcības nedēļas sauklis šogad ir bijis „Īstais brīdis sākt...”. Mēs izvēlējamies aktuālu vides aizsardzības jautājumu, kurš ir saistīts ar Ķīmiķu rajona ezeriem, ar to izžūšanu, piesārņošanu.

     Vecākās un sagatavošanas grupas nodarbībās iepazinās ar uzvedības noteikumiem pie ūdenstilpēm, izgatavoja plakātus un pamācošas zīmes pilsētas iedzīvotājiem  par pareizu putnu barošanu, par koku saudzēšanu, par piesārņošanu ezeru krastos. Bērni parādīja arī piemēru pilsētas iedzīvotājiem: salasīja atkritumus pie Gubiščes ezera un izmeta konteinerā.