25.03.2022. Ekoskolas jaunumi. Gaidām putnus!

     Paliekot siltākam laikam un skaļākām putnu čalām,  radās jauka doma  – izgatavot putniem jaunus mājoklīšus. Uzaicinājām vecākus atbalstīt bērnudārza ideju.

     Atsaucība bija liela. Liels paldies vecākiem par kopā būšanu ģimenē un putnu būrīšu darināšanu. Tika izveidoti 12 būrīši. No vecākiem arī uzzinājām, ka vislabāk, ja putniņš, iznākot no būrīša, skatās uz austrumu, dienvidaustrumu vai

ziemeļaustrumu debespusi! Jāraugās, lai ieeju būrītī neaizsegtu koku zari, citādi spārnotajam draugam būs grūti iekļūt savā mājoklī! 

     Ceram, ka mūsu putnu būrīši iepatiksies strazdiem un katru gadu viņi atgriezīsies tieši uz „Liesmiņu”!