26.01.2023. Ceriņu bibliotēkā "draiskojas velniņi".....

     Divas sagatavošanas grupas bija apciemojušas bibliotekāro stundu „Velniņi draiskojas” Ceriņu bibliotēkā. Bibliotēkas apmeklējums izvērtās kā parasti izglītojošs un patīkams. Tematiskā nodarbība tika veltīta Rūdolfa Blaumaņa 160 gadadienai. Ar lielu interesi bērni noskatījās multfilmu pēc pasakas motīviem „Velniņi”. Velniņi bija paciemojušies arī bibliotēkā, tāpēc bērniem bija jāveic dažādi uzdevumi, lai labotu viņu nedarbus. Bērni bija iemācījušies dziesmu un nodejoja kopīgo deju no izrādes.