Aktualitātes

 • 17.02.2022 Ekoskolas jaunumi. Silto džemperu diena.

  17. februārī norisinājās ikgadējā akcija klimata pārmaiņu mazināšanai “Silto džemperu diena”. Šajā dienā bērnudārza telpās gaisa temperatūra tika samazināta par diviem grādiem un kopā ar bērniem tika pārrunāts tas, kā ikdienā var mazināt pasaules “sildīšanu”, kā arī uzvilktie siltie džemperi bija simbolisks atbalsts akcijai pret klimata pārmaiņām.

  Bērni noskatījās mācību multfilmu par klimata pārmaiņām pasaulē, mācījās nolasīt gaisa temperatūras rādījumus, pārrunāja, kā var sasildīties vēsajā telpā. Bērni jautri dancoja, vingroja un beigās dzēra siltu tēju. Darbojoties radoši, tapa arī krāsaini, dažādās tehnikās rotāti džemperi.

 • 10.02.2022 Projekta "Šķirosim tīrākai nākotnei" talismani

  Vecākām un sagatavošanas grupām tika piedāvāts radoši pastrādāt: izgatavot projekta talismanus no otrreizējās pārstrādes materiāliem, izdomāt tiem vārdiņus un dzīvesstāstiņus. Kādu tik radījumu te nav!

  Grupā „Zīļuks” tapa robots Džens no kartona un plastmasas kārbām. Bet tad bērni padomāja, ka viņam ir vajadzīga draudzene, un tad tapa Dženža. Viņiem abiem ir pases ar dzimšanas dienas un dzīvesvietas datiem. Pēc bērnu domām, šiem diviem robotiem esot liels „mīnus”: „viņi nav piebāzti ar tehnoloģijām”, toties skaisti un ekoloģiski!

  Grupā „Saulīte” bērni izgatavoja divus talismanus: Pavasara Talku un Penku. Pavasara Talkai mati ir maigi zaļā krāsā kā salātlapiņām vai pumpuriem. Viņa atgādina bērniem, cik skaista ir daba, kad tā ir tīra! Penku spēkavīru izgatavoja no piena pakām, kastēm, vākiem. Viņš ir stiprs un vesels, tāpat kā bērni, kuri dzer pienu.

  Grupas „Zaķītis” bērni izgatavoja Planētas Glābēju. Viņš tapa no otrreizējās pārstrādes materiāliem – kartona kārbām, metāla bundžām, plastmasas plēves. Kopā ar talismanu bērni izdomāja projekta moto: „Atkritumi Zemei nepiestāv!”.

  Grupā „Bitīte” tapa veseli 4 talismani: Atkritumu Lācis, Atkritumu meitene Mella, Konteinera Cilvēks un Konteinera Cilvēks.

  Tagad katrā grupā pie atkritumu spaiņiem stāv talismani un seko, lai bērni pareizi šķirotu atkritumus.

  Kopā šķirojot atkritumus mēs rūpēsimies, lai mūsu Zeme būtu daudz sakoptāka, skaistāka un ekoloģiski tīrāka!

 • 05.02.2022 Mācāmies šķirot atkritumus

  Projekta „Šķirosim tīrākai nākotnei” ietvaros (01.01.2022 – 31.03.2022) tiks novadīti vairāki pasākumi un aktivitātes. Vecākajās grupās jau tika novadītas vairākas izglītojošas un audzinošas nodarbības, kuru laikā bērni uzzināja par ekoloģiskām problēmām pasaulē, par sekām, kuras tās izraisīs, iemācījās pareizi šķirot atkritumus, iemācīja to arī bērnudārza darbiniekus, kopā ar vecākiem izgatavoja grāmatiņas par atkritumu šķirošanu. Jo pat pieaugušie cilvēki, neskatoties uz reklāmām un publikācijām, par vairākām atkritumu šķirošanas niansēm nezināja: piemēram, ka stiklu konteinerā nedrīkst mest porcelāna un keramikas traukus, spuldzes, ka plastmasas konteinerā nedrīkst mest sadzīves priekšmetus un rotaļlietas, ka visiem atkritumiem jābūt tīriem, ka papīra konteinerā nedrīkst mest tapetes un konfekšu papīrīšus. Tagad bērni ne tikai šķiro atkritumus bērnudārzā, bet arī nes tos no mājām. Grupiņās aizpilda tabulas, cik spaiņu ar atkritumiem ir iznesuši uz lielajiem konteineriem, tādejādi veicot šķiroto atkritumu uzskaiti.

 • 01.02.2022 Sniega sporta svētki

  Ziema ir īstais laiks smiekliem, līksmām sniega rotaļām un sporta priekam. No 24. līdz 28. janvārim „Liesmiņā” norisinājās tradicionālie “Ziemas sporta svētki”. Šajās dienās bērni piedalījās dažādās ar ziemas tematiku saistītās aktivitātēs. Bērni izbaudīja sniega priekus piedaloties sniega nešanas un mešanas stafetēs, iešanu pa sniega labirintiem, spēlēja ziemas spēles – centās ripu ar hokeja nūju iedabūt vārtos, zīmēja sniegā. Sadarbības prasmes lieliski varēja pilnveidot kamaniņu vilkšanas stafetēs.

  Un, protams, visam pāri prieks: prieks par sniegu, par ziemu, par uzvaru. Kā jau sportā, arī mūsu sporta svētkos neizpalika apbalvošana. Bet grupiņās bērni varēja pamieloties ar „Bārnijiem”.

 • 10.01.2022 Darbīgās kopienas projekts "Šķirosim tīrākai nākotnei"

  Sadarbībā ar “British Council” un “Izglītības iniciatīvu centru” mūsu bērnudārzs piedalās Kopienu iniciatīvu programmā „Darbīgās kopienas Latgalē”. Kopā ar Ķīmiķu apkaimes iestādēm – Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādi, Ģimenes centru un Ceriņu bibliotēku – mēs īstenojam projektu „Šķirosim tīrākai nākotnei”.

  Ķīmiķu apkaimes kopiena, kurā apvienojas izglītības, sociālo un kultūras iestāžu darbinieki, domājot par savu atbildību nākamo paaudžu izglītošanā, ekoloģiskās domāšanas veicināšanā vēlas attīstīt atkritumu šķirošanas tradīcijas vietējā kopienā, piedāvājot dažāda vecuma un atšķirīgu sociālo kategoriju vietējiem iedzīvotājiem izglītojošas aktivitātes par atkritumu šķirošanu un praktiskas iespējas ērti šķirot atkritumus ikdienā un tādā veidā vingrināties un nostiprināt šo ieradumu.

  Atkritumu šķirošana ir vienīgais veids, kā kāpināt saglabājamos resursus un mazināt poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu. Šķirojot tiek taupīti dabas resursi, netiek piesārņota apkārtējā vide. Izglītības iestāžu teritorijās ir uzstādīti tikai konteineri makulatūrai, citās apkaimes vietās ir atsevišķi konteineri stiklam un PET atkritumiem. Projekta ietvaros iestādes teritorijā tiks uzstādīti papildus konteineri atkritumu šķirošanai un vecākajās grupiņās krāsainas miskastes atkritumu šķirošanai.

 • 24.12.2021 Ziemassvētki sabraukuši....

  Mūsu bērnudārzam "Liesmiņa" Ziemassvētki ir gada skaistākie brīži, kad ikvienu sirsniņu ielīksmo eglītes rotāšana, piparkūku cepšana, dāvanu un rotājumu gatavošana, kad svētku sajūtu sniedz egļu skuju smarža un spožo lampiņu mirdzums.

  Ziemassvētku laiku bērnudārzos ik gadu atzīmē īpaši, taču nu jau otro gadu ierastās svētku tradīcijas tika mainītas. Līdzīgi kā pagājušo gadu, Ziemassvētku pasākumos bija jāiztiek bez vecāku klātbūtnes. Tomēr svētku prieks bērniem netika laupīts. Tika padomāts par īpašu pasākumu katras grupas bērniem atsevišķi.

  Skaisti izrotātajā zālē ar sniega kupenām, apsnigušajām eglītēm un mirdzošajām virtenēm bija saskrējuši vāveres, lapsas, zaķi, sniegavīri, piparkūku vīriņi, un protams, rūķīši. Pie mūsu bērniem ciemos ieradās arī Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu. Mēs esam piedzīvojuši vienpadsmit skanīgus, sirsnīgus, mīļus, gaišus svētku koncertus, kuri ir pulcējuši kopā un iepriecinājuši tik daudzas lielas un mazas sirsniņas.

  Visiem novēlam mierpilnus, ģimeniskus un priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu, interesantiem notikumiem bagātu Jauno 2022.gadu!

 • 24.11.2021 Ekoskolu jaunumi. Rīcības nedēļa.

  Šogad Rīcības dienas veltītas Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgās attīstības mērķiem. Rīcības nedēļas sauklis šogad ir bijis „Īstais brīdis sākt...”. Mēs izvēlējamies aktuālu vides aizsardzības jautājumu, kurš ir saistīts ar Ķīmiķu rajona ezeriem, ar to izžūšanu, piesārņošanu.

  Vecākās un sagatavošanas grupas nodarbībās iepazinās ar uzvedības noteikumiem pie ūdenstilpēm, izgatavoja plakātus un pamācošas zīmes pilsētas iedzīvotājiem par pareizu putnu barošanu, par koku saudzēšanu, par piesārņošanu ezeru krastos. Bērni parādīja arī piemēru pilsētas iedzīvotājiem: salasīja atkritumus pie Gubiščes ezera un izmeta konteinerā.

 • 22.11.2021 Latvijas veselības sporta nedēļa "Move Week"

  Veselības nedēļa jeb MOVE WEEK ir ikgadējs Latvijas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.

  Mūsu dārziņš jau vairākus gadus piedalās šajā pasākumā. Šogad gribējās bērniem izdomāt tādas aktivitātes, kas vēl nav bijušas tieši MOOVE WEEK nedēļā.

  1.dienā 5-7 gadus vecie bērni devās uz Gubiščes parku pārgājienā un tur sportoja svaigā gaisā.

  2. diena tika nosaukta par Lēkšanas dienu. Bērni lēkāja visās iespējamās vietās un dažādos veidos: leca uz otro stāvu pa kāpnēm, leca pa „pēdiņām”, „klasītes”, izdomāja savus lēkāšanas veidus.

  3.dienā visas aktivitātes bija saistītas ar riņķiem: ripināja, izlīda cauri, meta mērķī, grozīja ap vidukli u.c.

  4. dienā – „Krāsaino šķēršļu dienā”- bērni sacentās jautrajās stafetēs un izgāja šķēršļu joslu, izmantojot krāsainus sporta elementus – oranžus ķegļus, zaļus riņķus, dzeltenas bumbas, sarkanas barjeras.

  Par aktīvu piedalīšanos sporta nedēļā bērni saņēma nelielas dāvaniņas – magnētiņus ar smaidiņiem.

  Turpināsim arī turpmāk aktīvi sportot, nostiprinot dzīvē nepieciešamās pamatkustības un arī veselību!

 • 17.11.2021 Latvijas dzimšanas diena

  Visu novembri bērni ar savām skolotājām gatavojās Latvijas dzimšanas dienai. Apgūstot jaunu tēmu grupās tika iekārtota vide, kur izliktas dažādas grāmatas, puzles, karodziņi, latvju rakstu zīmes, ģerbonis, karogs, viss, kas ir saistīts ar Latvijas valsts svētkiem. Bērni stāstīja, kā ir izrotāta pilsēta, izgatavoja rotājumus, karodziņus arī savās grupās. 15.novembrī visi izgāja bērnudārza pagalmā izlikt Latvijas kontūru ar pašgatavotiem sarkanbaltsarkaniem svečturīšiem, un katrs aizdedzināja svecīti – savu sirds gaismiņu.

  Svētku diena ir klāt. Visiem ir svinīgs apģērbs ar sarkanbaltsarkanu lentīti pie krūtīm. Bērni klausās Latvijas himnu, uzsverot, ka himnas laikā visiem jāstāv mierīgi. Bērni ar aizrautību piedalās dažādās svētku aktivitātēs: atpazīst Latvijas simbolus, saliek Latvijas karti, izrotā ar latvju zīmēm saktas, cimdus, zeķes, saliek Latvijas karogu, kā arī dzied skaistas dziesmas par Dzimteni. Un svētku beigās bauda arī svētku mielastu.

  Bērni guva priekšstatu, ka arī Latvijai ir dzimšanas diena.

 • 29.10.2021 Rudens svētki

  Mācību gada sākums tradicionāli ir laiks, kurā izvirzīt jaunus mērķus un izaicinājumus. Katrā nodarbībā bērni iemācās kaut ko jaunu: vieni – kā atšķirt dārzeņus un augļus, otrie – uzzina „maizītes ceļu”, trešie – uzzina, kā dzīvnieki gatavojas ziemai.

  Bērniem šie pirmie rudens mēneši ir atnesuši jaunas prasmes un iemaņas, kuras protam jau likt lietā, rīkojot svētkus. Rudens svētkos bērni priecājas par rudens krāsu košumu, izdziedot to dziesmās. Dziedot, dejojot, spēlējot, tika noskaidrots, kādu ražu vāc rudenī, kā cep maizīti, kādas sēnes garšo vāverītei.

  Lai mums visiem lielisks un viegls šis mācību gads! Lai būs daudz jauku brīžu un radošu ideju.