Par mums

   Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestāde „Liesmiņa” strādā kopš 1966.gada. Bērnudārzā ir 12 grupiņas, kuras apmeklē 256 bērni. Šeit strādā 53 darbinieki, no tiem 25 pedagogi, kas sagatavo bērnus mācībām latviešu skolās. Vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programmas /kods 01011111/ satura apguvei Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestādē 2013./2014. mācību gadā apstiprinātas sekojošas mācību programmas: "Programma ekoloģiskajā audzināšanā un iepazīstināšanā ar dabu", "Programma matemātisko priekšstatu veidošanai pirmsskolas vecuma bērniem", "Programma runas attīstīšanai pirmsskolas vecuma bērniem", "Tēlotājdarbības programma pirmsskolas vecuma bērniem", "Interešu izglītības pulciņa programma "Deju ritmika"".

  Mūsu pirmsskolas iestādes pedagogi cenšas padarīt bērnu ikdienas dzīvi „Liesmiņā” interesantu un krāsainu. Grupu iekārtojums, rotaļu un mācību materiāli pārsvarā ir pedagogu roku darbs. Skolotājas prot gan adīt, šūt un tamborēt brīnišķīgas rotaļlietas, gan izdomāt un realizēt attīstošās spēles no kartona, finiera un citiem materiāliem. 

Angļu valodas pulciņu vada Karīna Hanzena. Bērni ar dziesmu, rotaļu un citu aktivitāšu palīdzību ar prieku apgūst svešvalodu.

Mūzikas skolotāja Gaļina Savčenko - pedagogs ar lielu darba pieredzi. Mūzikas nodarbībās tiek izmantoti vingrinājumi artikulācijas aparāta, ritma izjūtas attīstīšanai, balss un dzirdes koordinācijai. Visjaukākie brīži darbā ir svētki, jo tie ir sava veida padarītā apliecinājums un iepriekš iegūto zināšanu apkopojums.     Vecāko un sagatavošanas grupu audzēkņi darbojas Interešu izglītības pulciņā "Deju ritmika", kur apgūst deju soļu pamatelementus, attīsta ritma izjūtu un kustību koordināciju. Apgūtās dejas bērni demonstrē Rudens svētkos, Ziemassvēkos, sporta svētkos, teātra izrādēs un izlaidumā.

Mūsu pirmsskolas iestādē tiek svinēti visi galvenie latviešu gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Jāņi. Tautas svētkus svinam visi kopā bērnudārza pagalmā, izdomājam scenāriju, dziedam dziesmas, ejam rotaļās, ēdam ceptus kartupeļus, maizi ar ķiplokiem, ābolus, dzeram tēju. Latvijas Republikas dzimšanas dienu sagaidām īpaši, jo uzskatām, ka jau pirmsskolas vecumā bērnam jāmāca iepazīt un cienīt sava Dzimtene. Ziemā tradicionāli rīkojam sporta un izklaides pasākumus ar vecākiem. Maijā svinam Mātes dienu, kurā bērni rāda teātra iestudējumus. Arī pedagogu kolektīvs regulāri iestudē leļļu izrādes bērniem – paši ieraksta magnetofonā balsis, mūziku, šuj lelles, izgatavo dekorācijas. Maijā svinam svinīgākos un aizkustinošākos svētkus – izlaidumu. Izlaidumā cenšamies sarīkot neaizmirstamus svētkus gan bērniem, gan vecākiem. „Liesmiņas” kolektīvs ir ļoti radošs, artistisks un izdomas bagāts.

Bērnu vecāki aktīvi iesaistās bērnudārza dzīvē: piedalās pasākumos, izstādēs, bērnu masku izgatavošanā. Regulāri tiek papildināta rotaļu bāze grupās un tiek iegādāti mācību līdzekļi.