Ar bērniem strādā

Mazbērnu grupā "Cālītis":

pirmsskolas skolotājas Edīte Feifere, Diāna Ugorenko

skolotājas palīgs Irina Sauša

Mazbērnu grupā "Lāčuks":

pirmsskolas skolotājas Lidija Račko, Diāna Ļebedeva

skolotājas palīgs Nadežda Ivanova

1.jaunākajā grupā "Ežuks":

pirmsskolas skolotājas Aleksandra Andrejeva, Ivita Bļinova

skolotājas palīgs Inese Geida

2.jaunākajā grupā "Kaķītis"

pirmsskolas skolotājas Viktorija Tukāne, Inita Popkova

skolotājas palīgs Anita Ļipiņa

2.jaunākajā grupā "Rūķītis":

pirmsskolas skolotājas Larisa Blaževiča, Agita Smilgina

skolotājas palīgs Mairita Vigule

vidējā grupā "Sprīdītis":

pirmsskolas skolotājas Dace Jakuceviča, Irina Ratnika

skolotājas palīgs Elza Metlova

vidējā grupā "Sienāzēns:

pirmsskolas skolotājas Dzintra Pudnieka, Vija Ročāne

skolotājas palīgs Baiba Gateža

Sagatavošanas grupā „Zīļuks”:

pirmsskolas skolotājas Kristīne Kononova, Ingrīda Kursīte

skolotājas palīgs Elita Garāne

Sagatavošanas grupā „Saulīte”:

pirmsskolas skolotājas Ilona Pudāne, Diāna Pudule

skolotājas palīgs Kristīne Malnača

Vecākajā grupā „Bitīte”:

pirmsskolas skolotājas Karīna Eze, Marika Špore

skolotājas palīgs Vija Meškovska

Vecākajā grupā „Zaķītis”:

pirmsskolas skolotājas Viktorija  Jeršova, Anna Baltrūne

skolotājas palīgs Olga Jeraloviča